Y Gymdeithas

Ffurfiwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn yr un flwyddyn.

Mae'r Gymdeithas wedi dod ymhell ers y dyddiau cynnar hynny ac mae Sioe Frenhinol Cymru wedi dod yn ddigwyddiad pwysig yn y calendr Cymreig.

Mae'r llwyddiant hwn wedi caniatáu datblygiad helaeth maes parhaol y sioe yn Llanelwedd, a ddefnyddiwyd gyntaf yn 1963, ac sydd wedi'i leoli yng nghalon cefn gwlad hardd Canolbarth Cymru.