Y Ffordd i Llanelwedd

Cyfeiriad Post

 

Defnyddiwch y cyfeiriad canlynol gyda llyw lloeren:

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Maes y Sioe
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys
LD2 3SY

 

Teithio i Gymru

Mae gan wefan Croeso Cymru wybodaeth ddefnyddiol o ran teithio i Gymru o wledydd eraill. Mae’r rhain i’w cael yma:

Teithio i Gymru

Teithio i Gymru o dramor

Teithio i Gymru o'r DU

Mynd o Gwmpas Cymru

 

Teithio o fewn Cymru

Dyma’r ffordd i Llanelwedd, Llanfair ym Muallt.

Ar y ffordd

M4 o Llundain a’r De ddwyrain; M5/M4 o’r De Orllewin; M6/M56/A483 o’r Gogledd Orllewin; M5/A44 o ganolbarth Lloegr; M42/M5/A44 o’r Gogledd.

Ar y Trên

Drwy Yr Amwythig neu Abertawe i unai Gorsaf Builth Road neu Llandrindod.
Cliciwch yma am fwy o fanylion

Dolenni Amserlenni Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mynd o Gwmpas Cymru - Visit Wales

Traveline Cymru - Gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru

 

Map o Maes y Sioe

Find your way round the showground using a showground map which can be found here