WiFi am ddim

Unwaith eto, bydd ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru eleni’n gallu cael at boethfannau WiFi am ddim o amgylch maes y sioe.

Yn ystod Sioe Frenhinol Cymru bydd wyth man o amgylch maes y sioe ble bydd mynychwyr y sioe yn gallu cael at y rhyngrwyd am ddim.

Byddwch yn gallu dod o hyd i’r poethfannau hyn yn y mannau canlynol:

- O gwmpas y bandstand
- Y gyffordd rhwng y neuadd fwyd a’r ganolfan gneifio
- Yr Eisteddle (pob rhan)
- Pafiliwn y Noddwyr
- Y Pafiliwn Gwyrdd
- Canolfan yr Aelodau
- Y llechwedd laswelltog yn edrych dros y prif gylch nesaf at Bafiliwn S4C
- Neuadd Henllan (bar a lle bwyta)
- Hafod a Hendre

Bydd rhaid i ddefnyddwyr y rhyngrwyd fod o fewn 25m i arwyddion y poethfannau i fod o fewn amrediad gorau’r signalau WiFi.

Cofiwch wneud defnydd llawn o’r WiFi newydd trwy gyrchu ap Sioe Frenhinol Cymru. Mae’r erfyn dwyieithog defnyddiol hwn yn cynnwys map rhyngweithiol o faes y sioe sy’n ei gwneud hi’n hawdd cael hyd i’r holl atyniadau yn y sioe, amserlen lawn o’r digwyddiadau a’r cystadlaethau ac yn caniatáu ichi greu eich amserlen eich hun i wneud yn siŵr nad ydych yn colli unrhyw beth. Ynghyd â’r canlyniadau diweddaraf, byddwch hefyd yn gallu cyrchu lluniau, storïau, blogiau a fideos o faes y sioe, gwybodaeth am y traffig a’r rhagolygon tywydd lleol.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim i ffonau iphone ac Android.