Wasg, y cyfryngau a ffotograffwyr

Ceisiadau am basys i’r wasg, y cyfryngau a ffotograffwyr

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawu aelodau’r wasg a’r cyfryngau i Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Cymaint yw llwyddiant a phoblogrwydd digwyddiadau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru fel bod y ceisiadau am basys i’r wasg bob amser wedi’u tanysgrifio’n drwm.

Eleni rydym wedi cyflwyno rhai amodau a thelerau ar gyfer gwneud cais am basys i’r wasg, y cyfryngau a ffotograffwyr. Gellir dod o hyd i ddolen i’r rhain isod. Mae’r rhain yn arbennig o berthnasol i ffotograffwyr, y mae niferoedd y ceisiadau ganddynt wedi codi’n sylweddol yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

DARLLENWCH YR AMODAU A’R TELERAU CYN CYFLWYNO’CH CAIS OS GWELWCH YN DDA. Mae cyflwyno’r ffurflen gais yn cadarnhau eich bod yn derbyn yr amodau a’r telerau hyn.

I’w chwblhau a’i dychwelyd erbyn dydd Gwener 8 Tachwedd 2019 at: 

Katie Williams
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

neu i’w e-bostio at: katie@rwas.co.uk

Ceisiadau am basys i’r wasg, y cyfryngau a ffotograffwyr

Amodau a Thelerau