Wasg a ffotograffwyr

Ceisiadau am basys i’r wasg a ffotograffwyr

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawu aelodau’r wasg i 2019 gŵyl.

Cymaint yw llwyddiant a phoblogrwydd digwyddiadau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru fel bod y ceisiadau am basys i’r wasg a ffotograffwyr bob amser wedi’u tanysgrifio’n drwm.

DARLLENWCH YR AMODAU A’R TELERAU CYN CYFLWYNO’CH CAIS OS GWELWCH YN DDA. Mae cyflwyno’r ffurflen gais yn cadarnhau eich bod yn derbyn yr amodau a’r telerau hyn.

Gellir dod o hyd i ddolen i’r rhain isod. Mae’r rhain yn arbennig o berthnasol i ffotograffwyr, y mae niferoedd y ceisiadau ganddynt wedi codi’n sylweddol yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

I’w chwblhau a’i dychwelyd erbyn dydd Gwener 26 Ebrill 2019 at:

Katie Williams
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

neu i’w e-bostio at: katie@rwas.co.uk

Ceisiadau am basys i’r wasg a ffotograffwyr

Amodau a Thelerau