Tyddynwyr Bach

Rydym wedi ymuno â CFfI Cymru a Cows on Tour i ddod ag ardal ‘Tyddynwyr Bach’ newydd i’r ŵyl.

   

I’w gynnal yn ardal CFfI maes y sioe, bydd eich tyddynwyr bach yn cael y cyfle i ddysgu a chael profiad ymarferol o bob math o weithgareddau, yn cynnwys:

  • Godro buwch

  • Gwneud menyn

  • Gwneud breichledi cyfeillgarwch o wlân defaid

  • Dysgu sut i yrru peiriant cloddio bychan a Land Rover rheolaeth bell

  • Chwilio am wyau yn y gwellt!

  • Ystafell ddosbarth gofyn i’r ffermwr

  • Gweld beth sy’n mynd i mewn i’n combein anferth, a beth sy’n dod allan y pen arall!

  • Gofalu am ychydig o ddefaid a llo bach

  • Dysgu am fwyta’n iach a thyfu’ch llysiau eich hun