Trefniadau diogelwch cyhoeddus a diogelu

Trefniadau diogelwch cyhoeddus a diogelu Sioe Frenhinol CymruO ystyried yr ymosodiadau diweddar gan derfysgwyr, byddem yn hoffi sicrhau pawb sy’n mynychu Sioe Frenhinol Cymru y bu diogelwch ymwelwyr yn brif flaenoriaeth inni, a bydd yn parhau i fod.

Mae gennym eisoes gynlluniau rheoli digwyddiadau a chynlluniau wrth gefn cadarn iawn yn eu lle, sy’n cynnwys nifer enfawr o wahanol senarios, ac sydd wedi’u creu ar y cyd â’r heddlu lleol a phartneriaid allweddol eraill.

Nid oes dim i awgrymu y bydd unrhyw helynt yn digwydd yn y sioe, ond, i sicrhau bod ein gwesteion yn gallu ymlacio a mwynhau’r sioe, rydym yn ychwanegu at y ddarpariaeth diogelu yn ystod yr wythnos, yn unol â’r duedd genedlaethol. Bydd y mesurau hyn, sydd wedi’u cynllunio i dawelu meddwl, yn cynnwys mwy o staff diogelu, mwy o bresenoldeb gan yr heddlu a chwilio bagiau ar hap wrth y mynedfeydd i faes y sioe.

Gofynnwn i’n hymwelwyr ein helpu gyda’r pethau penodol canlynol:

  • Caniatewch fwy o amser i gyrraedd maes y sioe a byddwch yn barod i ddangos pob un o’ch tocynnau, pasys neu fathodynnau perthnasol pan ofynnir ichi.

  • Gofalwch, os oes gennych bàs cerbyd, ei fod wedi’i arddangos yn gywir ar eich ffenestr flaen cyn ichi nesáu at y maes parcio/fynedfa maes y sioe.

  • Rhowch wybod am unrhyw beth amheus i’r heddlu, stiward neu aelod o’r staff.

  • Helpwch ni trwy gydymffurfio’n ddi-oed ag unrhyw geisiadau gan stiwardiaid neu aelod o’r staff.

Diolch i chi am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu i Sioe Frenhinol Cymru wych arall.