Tocynnau

Ffair Aeaf 2017 - 27 Tach & 28 Tach


Mae digon o gyffro i gadw pob aelod o'r teulu'n hapus

Tocynnau sydyn trwy ebost i’w printio gartref.
Printiwch nhw neu gadewch nhw ar eich ffôn clyfar neudabled i'w sganio wrth y giât.

Nodwch bydd e-tocynnau am bris gostyngol yn gorffen am hanner nos ar ddydd Sul 12 Tachwedd.

Ticketing Help

Email Resend Link

Ticket enquiriesPrisiau Mynediad - Ffair Aeaf Cymru 2016

Tocynnau un diwrnod Ymlaen llaw
(Ar-Lein - Ar agor)
Nodwch bydd e-tocynnau am bris gostyngol yn gorffen am hanner nos ar ddydd Sul 12 Tachwedd. 
Pris wrth y gât
Oedolion £ 13.00 £ 15.00
Plant (5-16) £ 5.00 £ 5.00
Plant 4 oed ac iau AM DDIM AM DDIM

  • Cyhoeddir tocynnau yn amodol ar reolau a rheoliadau’r gymdeithas.

  • Nid oes ad-daliad i'w gael am unrhyw docynnau a brynwyd waeth be fo'u statws danfon.

  • Ni cheir trosglwyddo tocynnau.

  • Rhaid i ymwelwyr â maes y sioe ymddwyn yn gyfrifol ac ymatal rhag unrhyw weithred a fyddai’n peryglu eu hunain, ymwelwyr neu anifeiliad ar unrhyw adeg.

  • Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar faes y sioe, ac eithrio’r Ŵyl Wanwyn (cyfyngiadau mewn grym).


Ni ystyrir ad-daliadau heblaw mewn achosion eithriadol.