Tocynnau

Ffair Aeaf 2018 - 26 Tach & 27 Tach


Mae digon o gyffro i gadw pob aelod o'r teulu'n hapus

Tocynnau sydyn trwy ebost i’w printio gartref.
Printiwch nhw neu gadewch nhw ar eich ffôn clyfar neudabled i'w sganio wrth y giât.

Ticketing Help

Email Resend Link

Ticket enquiries


Prisiau Mynediad - Ffair Aeaf Cymru 2018

Tocynau un diwrnod Tocynnau bore-godwyr
gael ar-lein tan
11 Tachwedd 2018
Tocynnau o flaen llaw
ar gael ar-lein o
12 Tachwedd 2018
Pris wrth y gât
Oedolion £13 £15 £16
Plant (5 – 16 oed) - Plant 4 oed ac iau AM DDIM £5 £5 £5

 


  • Cyhoeddir tocynnau yn amodol ar reolau a rheoliadau’r gymdeithas.

  • Nid oes ad-daliad i'w gael am unrhyw docynnau a brynwyd waeth be fo'u statws danfon.

  • Ni cheir trosglwyddo tocynnau.

  • Rhaid i ymwelwyr â maes y sioe ymddwyn yn gyfrifol ac ymatal rhag unrhyw weithred a fyddai’n peryglu eu hunain, ymwelwyr neu anifeiliad ar unrhyw adeg.

  • Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar faes y sioe, ac eithrio’r Ŵyl Wanwyn (cyfyngiadau mewn grym).

Ni ystyrir ad-daliadau heblaw mewn achosion eithriadol.