Tocynnau

Sioe Frenhinol Cymru, 24 – 27 Gorffennaf 2017

Chwilio am rywle i aros?

Dod o hyd i restr o ddewisiadau Llety lleol yma

 

 

Mae digon o gyffro i gadw pob aelod o'r teulu'n hapus  

 

Tocynnau sydyn trwy ebost i’w printio gartref.

Printiwch nhw neu gadewch nhw ar eich ffôn clyfar neudabled i'w sganio wrth y giât.

Email Resend Link

Ticket enquiries


Disgownt boregodwr ar gael tan hanner nos ar 9 Gorffennaf 2017

Math o Docyn

Cyn y Sioe Ar Lein

Disgownt boregodwr ar gael tan hanner nos ar 9 Gorffennaf 2017

Prisiau Mynediad ar y Giat
Oedolyn (Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher) £24.00 £26.00
Oedolyn Dydd Iau £22.00 £24.00
Plant (5 – 16 oed) - Plant 4 oed ac iau AM DDIM £5.00 £5.00 - Cyhoeddir tocynnau yn amodol ar reolau a rheoliadau’r gymdeithas.

- Nid oes ad-daliad i'w gael am unrhyw docynnau a brynwyd waeth be fo'u statws danfon.

- Ni cheir trosglwyddo tocynnau.

- Rhaid i ymwelwyr â maes y sioe ymddwyn yn gyfrifol ac ymatal rhag unrhyw weithred a fyddai’n peryglu eu hunain, ymwelwyr neu anifeiliad ar unrhyw adeg.

- Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar faes y sioe, ac eithrio’r Ŵyl Wanwyn (cyfyngiadau mewn grym).