Tocynnau

Sioe Frenhinol Cymru, 22 – 25 Gorffennaf 2019

Gellwch brynu'ch tocynnau wrth y giât, neu osgoi'r ciw a'u prynu ar-lein cyn y sioe

Tocynnau sydyn trwy ebost i’w printio gartref

Printiwch nhw neu gadewch nhw ar eich ffôn clyfar neudabled i'w sganio wrth y giât

FAQ/help page

Ticket resend link

Enquiries Form

Math o Docyn

Tocynnau bore-godwyr
gael ar-lein tan
7 Gorffennaf
Tocynnau o flaen llaw
available online 
until 21 July
Wrth y giât
Oedolyn (Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher) £25 £26 £27
Oedolyn Dydd Iau £23 £24 £25
Plant (5 – 16 oed) - Plant 4 oed ac iau AM DDIM £5 £5 £5


- Cyhoeddir tocynnau yn amodol ar reolau a rheoliadau’r gymdeithas.

- Nid oes ad-daliad i'w gael am unrhyw docynnau a brynwyd waeth be fo'u statws danfon.

- Ni cheir trosglwyddo tocynnau.

- Rhaid i ymwelwyr â maes y sioe ymddwyn yn gyfrifol ac ymatal rhag unrhyw weithred a fyddai’n peryglu eu hunain, ymwelwyr neu anifeiliad ar unrhyw adeg.

- Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar faes y sioe, ac eithrio’r Ŵyl Wanwyn (cyfyngiadau mewn grym).