Tocynnau, Carafanio & Gwersylla

Math o docyn Tocynnau bore-godwyr
ar gael ar-lein tan 6 Mai 2018
Tocynnau o flaen llaw
ar gael ar-lein o 7 Mai 2018
Wrth y giât:
Oedolyn £13 £14 £ 15
Plant, 16 oed ac iau AM DDIM Am Ddim Am Ddim Am Ddim
Carafanio a Gwersylla Penwythnos
(nid oes unman i gysylltu â’r trydan)
Nodwch os gwelwch yn dda nad yw'r gost Carafanio a Gwersylla yn cynnwys mynediad i'r ŵyl
I'w archebu ar wahân trwy gysylltu 01982 553683
£50 £50 £ 50


Tocynnau sydyn trwy ebost i’w printio gartref.

Printiwch nhw neu gadewch nhw ar eich ffôn clyfar neu dabled i'w sganio wrth y giât.

Email Resend Link

Ticket enquiries

Gwnewch y gorau o’ch penwythnos drwy ymuno â’r gymuned Gwersylla a Charafanio!

  • Gwersylla a Charafanio dros y penwythnos o hanner dydd 18 Mai tan hanner dydd 20 Mai

  • £50.00 fesul llain. Mae cyfleusterau toiledau a chawodydd ar gael, ond nid oes unman i gysylltu â’r trydan.

Mae’r holl brisiau yn cynnwys TAW

  • Cyhoeddir tocynnau yn amodol ar reolau a rheoliadau’r gymdeithas.

  • Nid oes ad-daliad i'w gael am unrhyw docynnau a brynwyd waeth be fo'u statws danfon.

  • Ni cheir trosglwyddo tocynnau.

  • Rhaid i ymwelwyr â maes y sioe ymddwyn yn gyfrifol ac ymatal rhag unrhyw weithred a fyddai’n peryglu eu hunain, ymwelwyr neu anifeiliad ar unrhyw adeg.

  • Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar faes y sioe, ac eithrio’r Ŵyl Wanwyn (cyfyngiadau mewn grym).

  • Ni ystyrir ad-daliadau heblaw mewn achosion eithriadol