Tocynnau, Carafanio & Gwersylla

Math o docyn Early-bird tickets
available online until  6 May 2018
Advanced tickets
available online from 7 May 2018
Wrth y giât:
Oedolyn £13.00 £14.00 £ 15.00
Plant, 16 oed ac iau AM DDIM Am Ddim Am Ddim Am Ddim
Carafanio a Gwersylla Penwythnos
(nid oes unman i gysylltu â’r trydan)
Nodwch os gwelwch yn dda nad yw'r gost Carafanio a Gwersylla yn cynnwys mynediad i'r ŵyl
I'w archebu ar wahân trwy gysylltu 01982 553683
£50.00 £50.00 £ 50.00


Tocynnau sydyn trwy ebost i’w printio gartref.

Printiwch nhw neu gadewch nhw ar eich ffôn clyfar neu dabled i'w sganio wrth y giât.

Email Resend Link

Ticket enquiries

Gwnewch y gorau o’ch penwythnos drwy ymuno â’r gymuned Gwersylla a Charafanio!

  • Gwersylla a Charafanio dros y penwythnos o hanner dydd 18 Mai tan hanner dydd 20 Mai

  • £50.00 fesul llain. Mae cyfleusterau toiledau a chawodydd ar gael, ond nid oes unman i gysylltu â’r trydan.

Mae’r holl brisiau yn cynnwys TAW

  • Cyhoeddir tocynnau yn amodol ar reolau a rheoliadau’r gymdeithas.

  • Nid oes ad-daliad i'w gael am unrhyw docynnau a brynwyd waeth be fo'u statws danfon.

  • Ni cheir trosglwyddo tocynnau.

  • Rhaid i ymwelwyr â maes y sioe ymddwyn yn gyfrifol ac ymatal rhag unrhyw weithred a fyddai’n peryglu eu hunain, ymwelwyr neu anifeiliad ar unrhyw adeg.

  • Dim ond cŵn cymorth a ganiateir ar faes y sioe, ac eithrio’r Ŵyl Wanwyn (cyfyngiadau mewn grym).

  • Ni ystyrir ad-daliadau heblaw mewn achosion eithriadol.

Cynllun Tocynnau a Disgownt i Aelodau

Ffurflen Tocynnau Disgownt Aelodau yr Ŵyl Wanwyn 2018

Mae’r Gymdeithas yn cynnig disgownt o 25% i Aelodau ar docynnau Oedolion ar gyfer yr Ŵyl Wanwyn.
Mae tocynnau i’w prynu ymlaen llaw i’r Ŵyl a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd dydd Gwener 11 Mai 2018.

Y mwyaf y cewch chi eu harchebu yn y Categorïau Aelod Iau, Sengl ac Aelodaeth Oes yw dau docyn un diwrnod i oedolion. Y mwyaf y cewch chi eu harchebu yn y Categorïau Teulu, Llywodraethwr, Is-Lywydd, Llywodraethwr Oes ac Is-Lywydd Oes yw pedwar tocyn un diwrnod i oedolion.

Tocynnau Oedolion- £11.25

Byddir yn derbyn ceisiadau drwy’r post, dros y ffôn (01982 554405) a thrwy e-bost.

Karen Groombridge
Swyddog Aelodaeth
CAFC Cyf, Llanelwedd, Llanfair ym Muallt, Powys, LD2 3SY

Tâl, drwy siec neu gerdyn debyd/credyd, i’w dderbyn gyda’r cais. Gwnewch sieciau’n daladwy i CAFC Cyf. os gwelwch yn dda.

Ni fydd dim ad-daliadau’n cael eu hystyried heblaw mewn amgylchiadau eithriadol.