Teithio i'r sioe

 

Cyrraedd Maes Sioe Frenhinol Cymru

Maes Sioe Frenhinol Cymru
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
LD2 3SY

 

Teithio mewn car

Leolir maes y sioe ble mae’r A470 a’r A483 yn croesi yn Llanelwedd, Llanafair ym Muallt.

Lleolir ein meysydd parcio a theithio RHAD AC AM DDIM ar yr holl brif ffyrdd i faes y sioe, a cheir digonedd o arwyddbyst o bob cyfeiriad.

Dilynwch gyfeiriad y traffig a chyfarwyddiadau’r stiwardiaid parcio i sicrhau eich bod chi’n parcio yn gyflym ac yn ddiogel. Cofiwch nodi ym mha faes parcio byddwch chi’n parcio.

Bydd bysys parcio a theithio rheolaidd AM DDIM yn rhedeg i faes y sioe ac yn ôl rhwng 7.30yb a 9.30yh.

Teithio ar drên

Ein gorsaf drenau agosaf yw Builth Road. Bydd bws gwennol RHAD AC AM DDIM yn eich cludo i faes y sioe.
Bydd y bysys gwennol yn dychwelyd i’r orsaf drenau, gan adael trwy fynedfa Peiriannau maes y sioe, 30 munud cyn i bob trên adael.

I gael rhagor o wybodaeth a’r amserlen ddiweddaraf:

www.thetrainline.com

www.nationalrail.co.uk

Teithio ar fws

Bydd gwasanaeth bws rheolaidd T4 rhwng y Drenewydd a Chaerdydd yn stopio yn Llanfair ym Muallt a Llanelwedd, ac nid yw’n bell i gerdded oddi yno i faes y sioe.

I gael rhagor o wybodaeth a’r amserlen ddiweddaraf: 

www.trawscymru.info

www.traveline.cymru


 

Transport for Wales

 

Transport for Wales manages rail services across Wales and West England. Buy cheap train tickets and check train times for Wales and Borders services here:

 

www.tfwrail.wales


 

Parcio i bobl anabl

Mae lle parcio agosach ar gael yn ein maes parcio ar gyfer ymwelwyr sy’n arddangos Bathodyn Glas. Bydd bysys gwennol parcio a theithio â mynediad isel yn cludo teithwyr AC AM DDIM i faes y sioe ac yn ôl rhwng 7.30yb a 9.30yh.

Mae gennym ni hefyd nifer cyfyngedig o lefydd parcio y codir tâl amdanynt (£5 y diwrnod) ar gyfer ymwelwyr anabl, mewn maes parcio ger maes y sioe. Mae’n rhaid arddangos y tocynnau parcio priodol i ddefnyddio’r maes parcio hwn, ac mae’n rhaid eu prynu ymlaen llaw trwy ffonio 01982 553683.

Public Safety – Follow the Green Route

The Royal Welsh Show, and all engaged with associated events throughout the week, take the safety of all our patrons very seriously.  You are specifically asked to exercise care when travelling between the various venues including the Showground, Young Peoples Village, Penmaenau Farm and Builth Wells Town. 

In particular care should be taken to avoid the river and traffic on what can be a busy trunk road.  To facilitate safe travel between the various sites, a ‘Green Route’ has been established for those travelling on foot.  Please take time to study the route which will be clearly marked and make every effort to stick within it.  Your safe enjoyment of our events is our priority.