Swyddi

Mae ailstrwythuriad sefydliadol wedi creu cyfle cyffrous i ddod yn aelod o’r Uwch Dîm Arwain o fewn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.


Pennaeth Datblygu Busnes

Mae’r swydd NEWYDD hon yn eang ac yn amrywiol a bydd yn chwarae rhan bwysig wrth wireddu uchelgais strategol y Gymdeithas i ddatblygu cysylltiadau a pherthnasoedd busnes newydd a sicrhau bod y model busnes yn gadarn a chynaliadwy wrth fynd ymlaen.

Disgrifiad swydd


Pennaeth Gweithrediadau

Mae’r swydd NEWYDD hon yn eang ac yn amrywiol a bydd yn chwarae rhan bwysig wrth wireddu uchelgais strategol y Gymdeithas i ddarparu digwyddiadau sy’n ceisio parchu a thrysori traddodiadau’r Gymdeithas, ar yr un pryd â chroesawu syniadau a thechnolegau newydd fel rhan o ymgyrch i gadw’r digwyddiadau’n berthnasol a chyffrous i bawb.

Disgrifiad swydd


I wneud cais, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Ms Caron Evans, Pennaeth Gweinyddiaeth, naill ai drwy e-bost at caron@rwas.co.uk neu drwy lythyr ag arno’r geiriau 'Preifat a Chyfrinachol' at Ms Caron Evans, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY.

Dyddiad cau: 28 Tachwedd 2017

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Gwener 15 neu ddydd Llun 18 Rhagfyr 2017 I’w gadarnhau