Swyddfa Wobrwyon

 

 

Disgrifiad

Addas ar gyfer cyfarfodydd ystafell bwrdd i hyd at 15 o gynrychiolwyr

 

Fel rhan o’r ffi hurio rydym yn gallu darparu:-

  • Taflunydd ‘PowerPoint’
  • Sgrîn a siartiau troi
  • Dŵr potel i siaradwyr
  • Parcio cyfagos i’r pafiliwn
  • Hyblygrwydd o ran mynediad ac amseroedd cau
  • Map lleoliad a chynlluniau llawr o’r pafiliwn.

Mynediad Diwifr i’r Rhyngrwyd

 

Manylion Technegol a Chyfleusterau

Manylion Ystafell Gynhadledd
Hyd Ystafell 6.5m
Lled Ystafell 4.5m
Hyd a lled y Llawr cyfan 29.25m²
Gorffeniad llawr Carped
Toiledau Defnydd o doiledau llawr isaf y Pafiliwn Rhyngwladol
Mynediad Diwifr i’r hyngrwyd Ar gael i’w hurio
Taflunydd ‘PowerPoint’ Oes

 

Cynllun yr Adeilad

Cliciwch ar y delweddau isod i gael rhai mwy o faint:

   
Large Picture View  

 

Lluniau

Cliciwch ar y delweddau isod i gael rhai mwy o faint: