Prif Bencampwr y Gwartheg

   

Ansawdd yw’r nod amgen mewn dyddiau anodd, yn ôl y cigydd o Cumbria, Jimmy Mulholland. Ac fel beirniad Prif Bencampwriaeth y Gwartheg yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru y llynedd, fe ategodd ei farn ei hun pan brynodd Sarkley Ilomena, heffer Limousin bedigri yn pwyso 622kg, am £5,100.

Roedd Jimmy wrth ei fodd yn mynd â charcas Prif Bencampwriaeth y Gwartheg yn ôl i’w siop, Mulholland Butchers, yn Cumbria, fel trît Nadoligaidd i’w gwsmeriaid ffyddlon.  Roedd yr heffer Limousin bedigri, a oedd wedi’i magu ac yn cael ei harddangos gan E H Pennie a’i Fab o Landysul, Trefaldwyn wedi’i swyno o’r dechrau ac mae’n dweud, cyn gynted ag y bu iddi gerdded i mewn i’r cylch, y gallech weld ei bod yn ‘un ar ei phen ei hun ar y diwrnod’.

Meddai: “Roedd yn llawer o arian, ond cefais yr anrhydedd o’i phrynu. Nid ydynt yn gofyn i chi feirniadu yn y sioeau hyn yn aml iawn ac roedd hi’n fater o brynu fy mhencampwr i ac mi oedd hi’n heffer eithriadol.

“O ran busnes mae’n dangos i’n cwsmeriaid ein bod yn prynu safon ac rydym yn gwneud hynny yn y lleoedd eraill yr wyf yn beirniadu hefyd. Mae’n dangos eich bod yn prynu’r gorau ar gyfer eich cwsmeriaid. Mae’n crynhoi’n hethos busnes i’r dim.

“Adeg y Nadolig mae’r sioeau hyn yn dod heibio ac rydym yn ceisio prynu’r gorau yn y sioeau lleol hefyd. Rydym yn gwerthu i fwytai ac i’r cyhoedd. Maen nhw i gyd yn ei werthfawrogi, ond rydym yn cael bod y cwsmeriaid sy’n prynu dros y cownter yn barod i brynu safon er mwyn safon a’u bod yn fodlon talu am hynny.

     

“Mae’r cyfan yn helpu’r awyrgylch yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Mae’r cwsmeriaid yn hoffi clywed am y Pencampwyr a’r sioeau a’ch bod wedi prynu’r gorau iddyn nhw.

“Rwyf wedi bod yn gweithio yn y siop am 35 mlynedd, ynghyd â fy staff o bump. Mae wedi bod ar fynd am 50 mlynedd, wedi’i dechrau gan fy mam-gu a’m tad. Rydym yn canolbwyntio ar safon a dyna sut ydym yn dod trwyddi, rwyf yn meddwl, mewn cyfnod sy’n newid.

“Rydych yn prynu safon ac mae’ch cwsmeriaid yn ei werthfawrogi.”

A’i ddyfarniad ar Ffair Aeaf Frenhinol Cymru? Yn hollol syml: “Mae’n ffantastig ac yn un o’r sioeau gorau yn y DU, o ran ansawdd y stoc, angerdd y ffermwr Cymreig ac fel ffenestr siop wych i ffermio’r DU.”