Stondinau Masnach

Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru 2018

Mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru'n ddathliad o dyddynnu a bywyd gwledig.

  

Ffurflen Gais am Stondin Fasnach Gŵyl Wanwyn 2018

Ffurflen Archebu WiFi a PDQ Stondin Fasnach Gŵyl Wanwyn 2018

Nodiadau a Map Stondinau Masnach Gŵyl Wanwyn 2018

Os hoffech chi arddangos yn yr ŵyl, naill ai lawrlwythwch ffurflenni cais uchod Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru 2018 neu ebostiwch eich cyfeiriad post ac fe anfonwn y pecyn cais ymlaen atoch.

Os hoffech chi arddangos yn y Neuadd Fwyd neu'r Ardal Bwyd Stryd, a leolir wrth galon yr ŵyl yn y neuadd fwyd bwrpasol, cysylltwch â Laura Alexander ar 07773 384 569 neu ebostiwch laura.foodhall@rwas.co.uk

Bydd arddangoswyr a fynychodd ŵyl 2017 yn cael y cyfle i ailarchebu'r un lle ar gyfer 2017 yn awtomatig (os yn bosibl), ac mae ganddynt tan 1af Chwefror 2018 i ddychwelyd eu ceisiadau.

Ni ddylai darpar arddangoswyr newydd gymryd bod stondin wedi'i neilltuo ar eu cyfer hyd nes y byddant wedi derbyn cadarnhad trwy gyfrwng anfoneb/derbyneb ysgrifenedig gan y gymdeithas.


Cysylltwch â Stondinau Masnach RWAS:

Jennie Stogdon
01395 445525
07774 252319
Jennie.stogdon@googlemail.com