Stondinau Masnach

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad 2019

Dathliad o dyddynnu a bywyd gwledig.

  

Ffurflen Gais am Stondin Fasnach Gŵyl 2019

Ffurflen Archebu WiFi a PDQ Stondin Fasnach Gŵyl 2019

Nodiadau Stondinau Masnach Gŵyl 2019

2019 Rheolau Stondinau Masnach

Os hoffech chi arddangos yn yr ŵyl, naill ai lawrlwythwch ffurflenni cais uchod Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad 2019 neu ebostiwch eich cyfeiriad post ac fe anfonwn y pecyn cais ymlaen atoch.

Os hoffech chi arddangos yn y Neuadd Fwyd neu'r Ardal Bwyd Stryd, a leolir wrth galon yr ŵyl yn y neuadd fwyd bwrpasol, cysylltwch â Laura Alexander ar 07773 384 569 neu ebostiwch laura.foodhall@rwas.co.uk

Bydd arddangoswyr a fynychodd ŵyl 2018 yn cael y cyfle i ailarchebu'r un lle ar gyfer 2019 yn awtomatig (os yn bosibl), ac mae ganddynt tan 1 Chwefror 2019 i ddychwelyd eu ceisiadau.

Ni ddylai darpar arddangoswyr newydd gymryd bod stondin wedi'i neilltuo ar eu cyfer hyd nes y byddant wedi derbyn cadarnhad trwy gyfrwng anfoneb/derbyneb ysgrifenedig gan y gymdeithas.


Cysylltwch â Stondinau Masnach RWAS:

Jennie Stogdon
Festival Tradestand Consultant
 07774 252 319
jennie@rwas.co.uk