Stondinau Masnach Neuadd Fwyd

Arddangos yn y Neuadd Fwyd - Sioe Frenhinol Cymru 2019

         

Mae'r Neuadd Fwyd yn ymfalchïo ei bod yn arddangos cynnyrch sy'n cael ei dyfu, ei ddatblygu, ei becynnu neu'i gynhyrchu yng Nghymru.

I bawb ohonoch sy'n ystyried arddangos am y tro cyntaf, dewch i arddangos eich cynhyrchion ochr yn ochr â'r gorau oll sydd gan Gymru i'w gynnig. Os ydych wedi arddangos o'r blaen rydym yn gobeithio'ch croesawu'n ôl.

Os hoffech chi wneud cais i fod yn arddangoswr yna anfonwch ebost atom gyda'ch cyfeiriad post ac fe wnawn ni roi pecyn yn y post ichi, neu lawrlwythwch gopi o'r ffurflen gais o'r linc isod:

Ffurflen Gais

Canllawiau

Gofalwch fod pob cais yn cael ei ddychwelyd at CAFC erbyn y dyddiad cau ar 12 Ebrill 2019 os gwelwch yn dda.


Os digwydd fod gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau cysylltwch â ni ar:

Ffôn: 07773 384569 E-bost: foodhall@rwas.co.uk