Stondinau Masnach

2018 Ffurflenni Cais Stondin Fasnach

2018 Rheolau & Rheoliadau

2018 Map y Sioe

2018 Sioe Ffurflen Stondinau Masnach - Ffuflen Asesu Risg

2018 Sioe Archeb am Wasanaethau Trydanol GH

2018 Royal Welsh Internet-WiFi and IP PDQ order form

Warning - International Fairs Directory

Mae gan Sioe Frenhinol Cymru amrywiaeth enfawr o gyfleoedd masnachol i gwmnïau gyda chynhyrchion, yn cynnwys amaethyddiaeth, modurol, celfyddydau a chrefftau, iechyd a harddwch, cyflenwadau anifeiliaid anwes, ategolion garddio, pob math o gynhyrchion ar gyfer y cartref a llawer llawer mwy.

Os hoffech chi arddangos yn y prif ddigwyddiad yng Nghymru, naill ai lawrlwythwch ffurflen gais Sioe Frenhinol Cymru 2018 uchod neu e-bostiwch eich cyfeiriad post ac fe wnawn ni anfon y pecyn cais ymlaen atoch. Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’r ffurflen gais a’r ffurflen asesu risg ac yn bwysig iawn dylech gynnwys ffotograffau o’ch stondin a hefyd gynnwys eich cyfeiriad gwe fel y gallwn weld pa gynhyrchion yr ydych yn eu gwerthu.

Enghreifftiau o Gostau 2018

Lle y Tu Allan - Amaethyddol £8.36 y metr sgwâr + TAW
Lle y Tu Allan - Masnachol £19.60 y metr sgwâr + TAW
Lle y Tu Allan - Elusen £19.60 y metr sgwâr + TAW
Neuadd De Morgannwg (Unedau Crefft) o £174.00 y modiwl + TAW

Bydd arddangoswyr a fu yn Sioe 2016 yn cael y cyfle i ailarchebu’r un lle ar gyfer 2018 yn awtomatig, ac mae ganddynt tan 1af Mawrth 2018 i ailarchebu.  

Os oes arnoch angen trafod unrhyw beth ymhellach, teimlwch yn rhydd i roi caniad inni ar 01982 554401 os gwelwch yn dda.

  
Mae stondinau masnach ar gael mewn unrhyw faint i gyd-fynd â’ch anghenion

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn sioe 2018

Ymholiadau Stondinau Masnach:

Ffôn: 01982 554401 / 554402
Ffacs: 01982 553563
E-bost: tradestands@rwas.co.uk

Stondinau Masnach 2017