Sir Nawdd CAFC

Bob blwyddyn mae gan Sioe Frenhinol Cymru wahanol Sir Groesawu neu Sir Nawdd. Mae i hyn ei wreiddiau yn hanes cynnar y sioe, pan oedd ei lleoliad yn newid o flwyddyn i flwyddyn, gan symud o amgylch y 13 hen sir yng Nghymru.

Ers symud i’n cartref parhaol yn Llanelwedd yn 1964 mae’r 13 sir yng Nghymru yn cymryd eu tro i fod yn Sir Nawdd.  Yn eu blwyddyn benodedig mae’r Sir Nawdd yn penodi’r Llywydd a’r Llysgenhades ar gyfer y sioe ac yn cymryd rhan yn y digwyddiadau lawer yn ystod y tair sioe yn ystod y flwyddyn.  Dros gwrs eu blwyddyn mae pob sir nawdd yn cymryd cyfrifoldeb arbennig hefyd am godi arian, gan drefnu amryw o ddigwyddiadau, mawr a bach yn eu blynyddoedd penodedig er mwyn codi arian i gefnogi datblygiad Llanelwedd ac i hyrwyddo’r Gymdeithas, ei gwaith a’n holl sioeau/ddigwyddiadau.  Dros y blynyddoedd mae rhai o welliannau mwyaf nodedig y gymdeithas wedi’u codi gan y pwyllgorau gweithgar yn y sir nawdd, er enghraifft Mynedfa A, cafodd yr adeilad eiconig ar y gylchfan ei gefnogi gan Gwent yn 2001 a chododd Caernarfon arian i alluogi’r gwaith ar y Prif Gylch.

Gweler y cwympfarrau i gael gwybodaeth am y Sir Nawdd bresennol a’r Siroedd Nawdd i ddod.