Rhaglen Digwyddiadau

 

 

 

Nos Sul 26 Tachwedd

 

6.15pm

Carolau o’r Cylch - Carol Service

Cattle Ring, Royal Welsh Exhibition Centre – Neuadd 1

 

Mae croeso i bawb sydd ar Faes y Sioe nos Sul ymuno gyda ni ar gyfer y gwasanaeth carolau.

     

Dydd Llun 27 Tachwedd

 

8.00am

Agored i'r cyhoedd

 

8.00am
BEIRNIADU

Trefnu Blodau & Garddwriaeth

Clwyd Glamorgan Hall

9.00am
BEIRNIADU

Gwartheg

•    Pedigree Welsh Black Heifers
•    Pedigree Limousin Heifers
•    Pedigree Hereford Heifers
•    Crossbred Heifers
•    Cattle Young Handlers Competition
•    Pedigree Welsh Black Steers
•    Pedigree Limousin Steers
•    Pedigree Hereford Steers
•    Crossbred Steers
•    Wales YFC Calf Rearing Competition

Royal Welsh Exhibition Centre – Neuadd 1

9.00am
BEIRNIADU

Defaid

Dosbarthiadau yn unig

Royal Welsh Exhibition Centre – Neuadd 3

9.00am
BEIRNIADU

Carcas Oen

Neuadd Carcas

9.00am
BEIRNIADU

Moch

Adeilad Moch

9.00am
BEIRNIADU

Stondinau Masnach

 

9.00am
BEIRNIADU

Ceffylau

•    Coloured Horses & Ponies
•    Welsh Ponies
•    Welsh Mountain Ponies
•    Welsh Part-Bred

Pafiliwn i'r Dwyrain o Cylch Gwartheg y Sioe Frenhinol

9.00am
BEIRNIADU

Cystadlaethau Crefftau Cartref (Coginio, Cynnyrch a Gwaith Llaw)

Clwyd Glamorgan Hall

9.30am
BEIRNIADU

Cystadlaeth Cigydd Cymreig y Flwyddyn

Neuadd Carcas

10.00am
BEIRNIADU

Dofednod wedi'u trin

Neuadd Carcas

10.00am
BEIRNIADU

Sioe Helgwn

Pafiliwn NSA

10.00am

Arddangosiad Pedoli

Pafiliwn NSA

10.30am

Agoriad Swyddogol gan Mr Oriel Jones, MBE FRAgS

Dilynir y cyflwyniad o wobrwyau canlynol:

•    John Gittins Memorial Award 2017
•    RWAS Oxford Farming Conference Bursary 2018
•    RWAS Nuffield Farming Scholarship Award 2017
•    Children's Art and Design Competition 2017

Pafiliwn Rhyngwladol – Llawr Cyntaf

1.00pm

Sioe Ffasiwn

gan Lan Llofft

Pafiliwn Rhyngwladol -Llawr Cyntaf

2.00pm

Arddangosiad Pedoli

Pafiliwn NSA

2.30pm (Approximate)
BEIRNIADU

Cystadlaeth Prid Gynhyrchydd Wyn CFfi Cymru

gyda Cystadlaeth Paratoi Oen CFfi i ddilyn.

Cylch y Defaid– Royal Welsh Exhibition Centre – Neuadd 3

2.30pm     

GWOBRAU

Gwobrau Stondinau Masnachol

ar y Stodinau buddugol

2.30pm

Arddangosiad Trefnu Blodau

‘Winter Wonderland’ gan Delyth Price, Del's Flowers

Llawr Cyntaf - Pafiliwn Rhyngwladol

4.00pm
ARWERTHIANT

Dofednod wedi'u Trin

Neuadd Carcas

4.00pm - 7.00pm

Siopa Hwyr

 

7.00pm

Tân Gwyllt

 
     

Dydd Mawrth 28 Tachwedd

 

8.00am

Agored i'r cyhoedd

 

8.30am
BEIRNIADU

Gwartheg

•    Wales YFC Stockjudging Competition
•    Baby Show Heifers
•    Baby Show Steers
•    Baby Show Championship
•    Heifer Championship
•    Steer Championship
•    Supreme Championship
•    Pedigree Welsh Black Championship
•    Pedigree Limousin Championship
•    Pedigree Hereford Championship
•    Exhibitor Bred Champion Award
•    Butchers Choice Award

A presentation to the Championship prize-winning cattle will follow the judging of the Supreme Championship.

Royal Welsh Exhibition Centre - Neuadd 1

9.00am
BEIRNIADU

Defaid

•    Section Winners
•    Pure Hill & Upland and Welsh Mountain Breeds Championship
•    British Native Championship
•    Supreme Championship

Royal Welsh Exhibition Centre – Neuadd 3

9.00am
BEIRNIADU

Ceffylau

•    Sport Horses
•    Welsh Ponies (Cob Type)
•    Welsh Cobs
•    Welsh Championship
•    Supreme Championship

Pavilion sited east of Royal Welsh Show Cattle Ring

9.30am
BEIRNIADU

Dofednod

Fur & Feather Pavilion

9.30am
BEIRNIADU

Cystadlaeth Hamper Cig

Neuadd Carcas

10.00am
BEIRNIADU

Moch

•    Supreme Championship

Adeilad y Moch

10.00am
GWOBRAU

Cyflwyniad i enillwyr Pencampwriaethau dosbarthiadau'r Carcas

Neuadd Carcas

10.00am

Arddangosfa Pedoli

Pafiliwn NSA

10.30am
ARWERTHIANT

Carcas Wyn

Carcas Moch gan Menter Moch yn cael ei werthu i ddilyn

Neuadd Carcas

11.30am

Arddangosiad Eisio Teisen- Nerys Edwards, Cacennau Moethus Cakes

Pafiliwn Rhyngwladol – Llawr Cyntaf

11.30am

GWOBRAU

Cystadlaeth Hamper Cig

Neuadd Carcas

12.00noon
ARWERTHIANT

 

Defaid

The Champion and Reserve will be sold at 12.30 pm

YFC Best Prime Lamb Producer Competition

 

 

Sheep Ring - Royal Welsh Exhibition Centre – Hall 3

 

 

 

12.30pm

ARWERTHIANT

Hamper Cig

Neuadd Carcas

1.00pm

Sioe Ffasiwn

gan Rig Out Ladies Boutique, Llandeilo & Chess Menswear, Llandeilo

Pafiliwn Rhyngwladol – Llawr Cyntaf

2.00pm
ARWERTHIANT

Moch

Adeilad y Moch

2.00pm

 Arddangosfa Pedoli

Pafiliwn NSA

2.30pm

Arddangosfa Trefnu Blodau - 'Winter Wonderland' gan Delyth Price, Del's Flowers

Gyda Georgina Cornock Evans, Telynores - Llysgenhadles 2017

Pafiliwn Rhyngwladol – Llawr Cyntaf

3.00pm
GWOBRAU

Dofednod

Fur & Feather Pavilion

3.00pm
ARWERTHIANT

Gwartheg

The Champion and Reserve will not be sold until 3.15 pm. 

Cystadleuaeth Magu Lloi CFfI
The exhibits will be sold directly after the Society's exhibits and before the Baby Beef Section.

The entries in the Baby Beef Section will be sold last.

Cattle Ring - Royal Welsh Exhibition Centre - Neuadd 1

4.30pm
GWOBRAU

Trefnu Blodau & Garddwriaeth

Clwyd Glamorgan Hall

4.30pm
GWOBRAU

Crefftau Cartref (Coginio, Cynnyrch a Gwaith Llaw)

Clwyd Glamorgan Hall

Please check times of sales with the Auctioneers on the day as these may have to be varied according to the number of entries forward.

The times given are approximate and whilst every endeavour will be made to adhere to them, the Society reserves the right to make such alterations in the time and order as may be found necessary.