Tîm Arddangos yr RAF Hawks

   

Mae’r RAF HAWKS i gyd yn aelodau o Gymdeithas Parasiwtio Chwaraeon yr RAF (RAFSPA). Fe’i ffurfiwyd yn 1964 yn Abingdon gan 3 Hyfforddwr Neidio â Pharasiwt (PJI) gyda’r amcan o ddarparu cyfleusterau digonol ar gyfer parasiwtio cwymp rhydd sylfaenol ac uwchradd am bris rhesymol i’r rheini sy’n gwasanaethu yn yr RAF. Ers hynny, mae RAFSPA wedi mynd trwy lawer o newidiadau, ond mae’i ffocws craidd o ddatblygu staff yr RAF mewn Parasiwtio Chwaraeon wedi aros yr un fath.

Mae RAFSPA yn cael ei staffio a’i redeg gan ddynion a merched o amryw o wahanol grefftau a rhengoedd yn yr RAF.  Rhaid i bob neidiwr fod ag o leiaf 200 disgyniad parasiwt a bod wedi cwblhau asesiadau parasiwtio arddangos llafurfawr cyn y cânt gynnal arddangosfeydd. Maent yn rhoi’u hamser sbâr i wella hygyrchedd y gamp i staff yr RAF.

Mae holl aelodau’r RAF HAWKS yn gwasanaethu ar hyn o bryd mewn nifer o Orsafoedd RAF ar draws y Deyrnas Unedig ac maent yn cymryd amser oddi wrth eu prif ddyletswyddau i fod yma yn Sioe Frenhinol Cymru. Yn ystod yr arddangosfa, bydd y tîm yn hedfan o Skydive Swansea i neidio i lawr i’r arena. Unwaith y byddant wedi glanio, byddant yn eich croesawu i’w cyfarfod a thrafod eu harddangosfa a’u swyddi yn yr RAF.

Er y byddwch heddiw’n gweld aelodau RAFSPA yn cynnal arddangosfa barasiwtiau, un o’i llu o ddyletswyddau yw hyn. Mae holl aelodau’r tîm yn brysur gydol y flwyddyn yn hyfforddi ac yn cystadlu mewn amryw o ddisgyblaethau Parasiwtio Chwaraeon megis Nenblymio Patrymog, Hedfan Rhydd, Patrwm Canopi, Cywirdeb a Gleidio mewn Siwt Adenydd.