Priodasau

Priodasau • Seremonïau • Derbyniadau • Dathliadau Min Nos

   

Maes Sioe Frenhinol Cymru yw’r lle delfrydol i ddathlu’ch diwrnod arbennig - ni waeth sut fath o briodas yr ydych yn ei chynllunio, boed yn un fawr neu’n un fach, un ffurfiol neu fwy rhwydd… mae yna
rywbeth yma ar gyfer pawb.

Mae modd addasu’n hamrywiaeth o ddewisiadau lleoliad i greu’r briodas yr ydych wedi breuddwydio amdani erioed.

Wedi’i leoli ynghanol prydferthwch canolbarth Cymru, mae maes y sioe’n meddu ar olygfa eang o’r ardal wledig oddi amgylch, gan gynnig ichi leoliad a fydd yn mynd â’ch anadl ar gyfer eich priodas, ynghyd â chyfleoedd eidylaidd i dynnu lluniau anhygoel, unigryw o’ch diwrnod mawr.

Gyda’n trwydded briodas newydd, gellwch gynnal eich seremoni yn ogystal â’ch derbyniad ar faes y sioe yn awr, gan gwtogi ar y teithio i chi a’ch gwesteion, a gwneud yn siwr eich bod yn treulio’r cyfan o’ch amser gwerthfawr yn mwynhau’ch diwrnod.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig man cyfarfod unigryw mewn lleoliad syfrdanol o hardd. Rydym yn addo gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, pa un a ydym yn eich helpu i ddod o hyd i’r cyflenwyr lleol gorau neu wrth fod ar gael gyda chyngor, argymhellion ac ymatebion cyflym.

 

  • Dewis o fannau cyfarfod ar gyfer partïon priodas mawr a bach

  • Trwyddedig ar gyfer seremonïau priodas

  • Llety ar y safle ar gyfer hyd at 55 o westeion

  • Cyfleusterau gwersylla a charafanio

  • Digonedd o le parcio am ddim

  • Lleoliad eidylig ym mhrydferthwch cefn gwlad canolbarth Cymru

  • Argymhellion, cyngor a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol

Ffôn: 01982 553683 • E-bost: events@rwas.co.uk