Prif Bencampwr y Moch

Anrheg Nadolig i gwsmeriaid ffyddlon yw’r ffordd y mae Tom Hughes yn disgrifio’i benderfyniad i brynu pâr Prif Bencampwyr y Moch yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru. Costiodd y pâr £800 iddo i gyd a gyda £1000 arall am enillwyr Cil-Wobr pâr Pencampwyr yr ŵyn, gellid ei ddisgrifio fel trip costus i Lanfair-ym-Muallt.

Roedd Tom a’i wraig, Ann, yn ei weld fel buddsoddiad yn eu busnes ac yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru. Maen nhw a’u teulu yn gefnogwyr pybyr i’r Ffair Aeaf a Sioe Frenhinol Cymru, gan ddangos ceffylau, da byw a dofednod yn rheolaidd, ac mae Tom wedi beirniadu Prif Bencampwriaeth y Gwartheg bum mlynedd yn ôl.

  

Bryd hynny y gwariodd £6,200 ar ei bryniad cyntaf yn y Ffair Aeaf, y pencampwr yr oedd wedi’i ddewis, bustach du o’r enw Tommy. Roedd y cwsmeriaid sy’n ymweld â’i siop fferm yn Llanfair PG i gyd yn gwerthfawrogi’r mymryn arbennig ychwanegol o ansawdd ac mae o bellach yn prynu yn y ffair bob tro y mae’n bosibl.

Ychwanegodd Tom: “Rwyf yn credu mewn prynu’r cig gorau posib i’m cwsmeriaid dros y Nadolig. Dyna’u hanrheg Nadolig blynyddol. Rwyf yn hoffi rhoi Nadolig Hapus iddyn nhw.

“Gwerthais y cig am yn union yr un fath â phopeth arall yn y siop, yr un pris ag y mae bob wythnos. Bob blwyddyn rwyf yn mynd i’r Ffair Aeaf a phan wyf yn prynu rhywbeth rwyf yn rhoi’r rhosedau i fyny yn ffenest’ y siop.

“Mae pobl wrth eu bodd yn gweld y rhosedau. Mae arnyn nhw eisiau gwybod eu bod yn cael y cig gorau posibl ac rwyf innau wrth fy modd yn dod ag ychydig o awyrgylch Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn ôl iddyn nhw. Eleni wyddoch chi byth beth fydd yn mynd â’m ffansi!”

Mae un peth yn sicr. Bydd Tom a’i deulu yn y Ffair Aeaf yn bendant. Bydd ei ferch, Eleri Roberts, a’i gŵr Robin yn dangos gwartheg ac mae’n gyfle i gael sgwrs gyda chyfeillion ac i weld rhai o stoc orau’r wlad mewn man cymharol fach.

Mae siop y cigydd wedi dod yn dipyn o atyniad i ymwelwyr ers i Tom symud allan o’r dref gan fod parcio’n broblem. Mae’r cwsmeriaid yn mwynhau gweld yr ŵyn yn y caeau a’r ebolion a’r ebolesau’n sy’n cael eu geni i’w Bridfa Rhydeilian o gobiau, yn ogystal â’r tynnu coes gyda Tom.

Fel arfer mae’n cael ei ŵyn i gyd a rhywfaint o wartheg gan ei fab, Alun Hughes, a’i fab yng nghyfraith, Robin Roberts, y ddau ohonynt yn ffermwyr ym Môn ac yn adnabyddus ar y gylchdaith sioeau da byw a cheffylau. Mae’r deg ar hugain o ŵyn, dau o wartheg a phedwar neu bump o foch y mae’n eu gwerthu mewn wythnos gyffredin yn cynyddu’n sylweddol yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig.