Prif Bencampwr y Defaid

Bu’r cigydd Chris Webb â chariad mawr at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ers iddo ddechrau cyfeillgarwch â Trebor Edwards, a ddaeth yn ddiweddarach yn Llywydd Sioe Frenhinol Cymru 2008, a’i deulu yn ôl yn y 1990au.

 

Datblygodd y cyfeillgarwch trwy waith Chris yn prynu a beirniadu gwartheg yn y farchnad dda byw yn Crewe. Arweiniodd at iddo ddod mor angerddol ynglŷn â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru fel ei fod nid yn unig wedi bod yn ymwelydd rheolaidd dros oddeutu ugain mlynedd, gan feirniadu ar bedwar achlysur, ond y llynedd fe brynodd bâr Prif Bencampwyr y Defaid.

Roedd Chris yn falch o fynd â’r carcasau’n ôl i’w gwsmeriaid yn Chas Webb & Sons, Northwich, ac yn eithriadol o falch o roi rhywbeth yn ôl i sioe y mae’n ei chyfrif yr un orau yn y Deyrnas Unedig. Roedd yn arbennig o falch o allu dweud ei fod wedi’i gyflwyno i’r Dywysoges Frenhinol, gan gael sgwrs am y gwartheg Longhorn y mae hi’n eu magu.

Y llynedd oedd y tro cyntaf y mae Chris wedi prynu’r pencampwyr, er ei fod yn draddodiadol wedi prynu stoc buddugol o’r Ffair Aeaf i’w gwerthu yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig, ac roedd yn hyderus bod ei gwsmeriaid, yn cynnwys bwytai a gwestai lleol, yn gwerthfawrogi’r ffaith na wnaeth basio dim o’r £4,000 a dalwyd am y pâr ymlaen, a’i fod yn fodlon gwerthu’r cig am y pris arferol.

Bu Chris yn mynd i Ffair Aeaf Frenhinol Cymru am ugain mlynedd fwy neu lai ac mae wedi beirniadu da byw yno ar bedwar achlysur, yn cynnwys Prif Bencampwr y Gwartheg. Mae’n dweud ei bod yn ardderchog ac mai hi yn fwy na thebyg yw’r sioe gwartheg masnachol orau yn y wlad, gyda’r gefnogaeth, yr ymdrech a’r ymroddiad gan y ffermwyr a’r rheini sy’n dangos y da byw heb ei ail yn ôl pob tebyg.

Meddai wedyn: “Felly’n rhannol fel Diolch i’r Sioe y gwnes i brynu Prif Bencampwyr yr ŵyn. Mae hi bob amser yn anrhydedd ac yn fraint mynd i’w gweld a’i mwynhau. Hir y parhaed felly!”

Mae Mr Webb yn gadael i’r bwytai a’r tafarndai sy’n prynu’r cig gael y cardiau gwobrwyo i’w harddangos. Mae’i gwsmeriaid wedi arfer prynu cig o ansawdd ganddo drwy’r flwyddyn, ond adeg y Nadolig mae’n hoffi gwneud yn siŵr fod ganddynt rywbeth arbennig dros ben. 

Yn amlwg mae’n ffordd sicr o gael llwyddiant gan fod y Daily Star wedi penderfynu’n ddiweddar bod un o’i basteiod stêc, a anfonwyd i mewn gan gwsmer, yr un orau yn y wlad. Mae’r pasteiod i gyd yn cael eu gwneud yn y siop gan y staff sydd fel ‘teulu estynedig’ ac yn aml iawn o’r cig eidion Cymreig gorau y gall arian ei brynu.