Prif Bencampwr Carcas Oen

Mae rhannu cariad at Gymru ac at gynnyrch Cymreig trwy ddarparu prydau bwyd  Nadoligaidd gyda’r cig oen gorau o Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dal yn ffynhonnell balchder aruthrol i berchnogion bwyty clodfawr La Marine & El Puerto ym Mhenarth. 

Mae Tanny Martinez yn ymhyfrydu mewn parhau traddodiad a gychwynnwyd gan ei dad yn niwedd y 1990au a thalodd £1,000 am Brif Carcas Oen y llynedd ac ar ben hynny prynodd enillydd Cil-Wobr y Brif Bencampwriaeth Unigol a Phrif Bencampwriaeth y Parau, gan ddweud ei fod yn fonws Nadolig arbennig i gwsmeriaid chwaethus. A thra bo Tanny yn derbyn na chafodd yr arian yn ôl yn uniongyrchol o’r prydau bwyd a ddarparodd, mae’n teimlo ei fod yn deyrnged addas i ffyddlondeb ei gleientiaid ac i ansawdd y cynnyrch Cymreig sydd wrth wraidd ei fusnes.

Meddai: “Mae’n rhywbeth yr ydym yn falch iawn ohono ac yn rhywbeth yr ydym yn falch o ddal i’w gefnogi a byddwn yno, yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, eto eleni. Rydym yn gwerthu llawer o gig oen, un ar bymtheg o ŵyn cyfan yr wythnos ar gyfartaledd rhwng ein dau safle yng Nghaerdydd, ac rydym bob amser yn prynu cig oen Cymreig.

“Bob tro y mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod heibio, mae hi bob amser yn braf inni ei chefnogi. Rydym yn hoffi cefnogi pobl Cymru ac economi Cymru gymaint ag y gallwn a chredwn yn gryf mai cig oen Cymreig yw’r gorau yn y byd.”

Mae Mr Martinez yn dweud bod y Ffair Aeaf yn crynhoi pobl Cymru, hanes Cymru, treftadaeth Cymru a chynnyrch Cymreig. Mae’n ceisio rhoi cymaint o’r cynnyrch ag sy’n bosibl yn ei fwytai yn y Custom House, Penarth, y Priory, Caerllion, ac yn y Miskin Arms, Meisgyn, ac mae’n dweud ei bod yn bleser dal i hybu cig oen Cymreig.

Caiff yr ŵyn eu bwtsiera ar y safle yn y bwytai, gyda phob rhan yn cael ei defnyddio, o goes rhost cinio dydd Sul i rag, cnepynnau, ysgwyddau, a’r gwddf i gyd yn cael eu coginio’n berffaith a’u harlwyo am y pris iawn.  Ac mae’n dweud bod y cynnyrch, o’i baratoi’n iawn, yn gwerthu ei hun.

Meddai: “Mae’r oen sy’n ennill y bencampwriaeth yn llawer gwell o ran blas. Gellwch chi flasu’r gwahaniaeth os ydych yn rhywun sy’n bwyta cig oen a byddwch yn gwybod nad cig oen Cymreig cyffredin, arferol mohono, er mor wych yw hwnnw.

“Rydym yn ei bwysleisio i’n cwsmeriaid pan fyddwn yn arlwyo’r oen sydd wedi ennill y bencampwriaeth, ond rydym yn ei werthu am yr un pris. Nid ydym yn codi’i bris. Yn amlwg rydym yn talu mwy – hyd at ddeg gwaith yn fwy nag y byddem yn ei dalu am oen arferol i gael y pencampwr – ond nid ydym yn adlewyrchu hynny yn ein prisiau.

“Rydym yn cymryd ergyd wrth arlwyo’r oen a enillodd y bencampwriaeth, ond busnes yw hynny. ’Dyw hi ddim bob amser ynghylch gwneud arian. Rydym yn ei wneud i hysbysebu’r cig oen, i hysbysebu Cymru, ac i fod yn rhan o Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, rhywbeth y buom yn ei wneud am flynyddoedd lawer.

“Mae’n cwsmeriaid yn rhai chwaethus. Maen nhw’n gwerthfawrogi’r cig oen a’r hyn yr ydym yn ceisio’i wneud wrth ei gefnogi. Yn hollol syml mae gennym gariad angerddol at gig oen Cymreig, cynnyrch Cymreig, a dyna paham y mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn un o’r dyddiadau pwysicaf ar y calendr i ni.”