Photo Competition - ‘Ffermio trwy’r tymhorau’

Yn dilyn llwyddiant ein cystadleuaeth yn 2019, mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi lansiad Cystadleuaeth Calendr CAFC 2020. Y thema ar gyfer y calendr yw ‘Ffermio trwy’r tymhorau’. Rydym yn edrych ymlaen at weld eich             ffotograffau nodweddiadol wedi’u tynnu o gwmpas y fferm neu yn un o’n tri digwyddiad, yn cynrychioli un o’r       pedwar tymor.
Byddem yn hoffi ichi anfon eich cynigion gyda’ch enw llawn a’r lleoliad ble tynnwyd y ffotograff i marketing@rwas.co.uk. Bydd ffotograff yr enillydd terfynol yn cael y lle blaenaf ar glawr blaen calendr 2020, ac yn ogystal  bydd yr enillydd yn derbyn dau docyn i Sioe Frenhinol Cymru 2019. Bydd pob un o 12 enillydd pob mis yn derbyn copi o’r calendr, gyda’u ffotograff yn ymddangos ynddo.

Dyma rywfaint o ysbrydoliaeth...

Gallai’ch ffotograffau fod wedi’u tynnu o unrhyw senario ffermio. Daliwch ddelwedd o’ch trefn feunyddiol neu giplun o gefn gwlad wrth ichi fynd trwyddo. Fe allech fod yn cerdded trwy gaeau, yn bwydo’r buchod, neu’n  ymweld â’n tri phrif ddigwyddiad yma ar faes y sioe! Rhannwch yr hyn y teimlwch ei fod yn cynrychioli da byw a bywyd gwledig trwy’r tymhorau orau! Byddem wrth ein bodd yn gweld ffotograffau o bob tymor, o ddathliadau’r Ffair Aeaf, i dda byw’n cael eu troi allan i borfa, golygfeydd hydrefol i gennin Pedr ac ŵyn yn mwynhau heulwen y gwanwyn!

Cynigion yn cau 24ain Mai 2019

Anfonwch eich cynigion i marketing@rwas.co.uk

Cyhoeddir yr enillwyr 31ain Mai 2019

Amodau a Thelerau’n Berthnasol