Pentref Chwaraeon Sioe Frenhinol

Noddwyd gan:

Cwmni Cudweithredol Llaeth Organig Calon Wen Cyf

  

Gweithgareddau i bob oedran!

 • Canŵio

 • Rygbi

 • Pêl-droed

 • Golff

 • Trampolinio

 • Jiwdo

 • Pêl-rwyd

 • Ffensio

 • Tennis

 • Criced

 • Seiclo


…a llawer mwy

 

Yn Sioe 2017 bydd y Pentref Chwaraeon yn cael ei drefnu gan y Gymdeithas ar y cyd â Chyngor Sir Powys a bydd yn cynnig rhaglen lawn o chwaraeon yn y cylch a’r babell. Bydd gan y sefydliadau a restrir isod bresenoldeb hefyd ynghyd â Gemau Amgen y Byd, West Country Swords – ffensio, Adran Datblygu Corfforol Geordie QSMI.

Criced Cymru
Stadiwm Swalec, Caerdydd, CF119XR
Ffôn: 02920 419341
Mae Criced Cymru yn rheng flaen darparu gweithlu amrywiol, angerddol a medrus sy’n
annog, ysbrydoli a chefnogi pobl i chwarae criced.

Tennis Cymru
Tennis Cymru Cyf, Francis House, 2 Drake Walk, Waterfront 2000, Caerdydd, CF10 4AN
Ffôn: 02920468338
Bydd Tennis Cymru yn dod â Thennis i bawb; gweithgaredd tennis bach cynhwysol. Mae
gennym beth wedi’i lenwi ag aer hefyd ar gyfer gwella cyflymder serfio a gweithgareddau
taro’r targed.


Y Fyddin yng Nghymru
www.army.mod.uk/wales
Bydd y Fyddin yng Nghymru yn cymryd rhan o fewn yr arena Chwaraeon trwy drefnu cwrs
ymosod i blant.

Gleision Caerdydd
Parc yr Arfau Caerdydd BT Sport, Stryd Westgate, Caerdydd CF101JA
Ffôn: 02920 302000
www.cardiffblues.com
Bydd Gleision Caerdydd yn gwerthu nwyddau ac yn cymryd rhan yn rhaglen yr arena Chwaraeon.

Girlguiding Cymru
The Coach House, Broneirion, Llandinam, Powys SY17 5DE
Ffôn: 01686 688 652
www.girlguidingcymru.org.uk
Mae Girlguiding Cymru yn cynnig llawer o gyfleoedd i gael hwyl ac antur trwy raglenni o
ansawdd uchel. Galwch heibio inni ar ein stondin i gael gwybod am y cyfleoedd sydd ar
gael ac i roi cynnig ar weithgareddau.

Clwb Jiwdo Irfon
14 Cae Castell, Llanfair-ym-Muallt, Powys LD2 3BE
Ffôn: 01982 551 314
www.irfonjudoclub.co.uk
Bydd clwb Jiwdo Irfon yn arddangos Jiwdo i aelodau’r cyhoedd gymryd rhan ynddo yn
ystod y sioe.

Rygbi’r Gweilch
Stadiwm Liberty, Glandŵr, Abertawe SA1 2FA
Ffôn: 01792 616 500
www.ospreysrugby.com
Bydd y Gweilch yn cynnal amryw o weithgareddau’n gysylltiedig â rygbi, a bydd y cyhoedd
yn gallu cael gwybod mwy am eu rhaglenni cymunedol, yn ogystal â’u nwyddau.

Rhanbarthol Scarlets Cyf
Parc y Scarlets, Parc Manwerthu Pemberton, Trostre, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 9UZ
Ffôn: 01554 783 932
www.scarlets.wales
Bydd tîm y Scarlets yn cynnal amrywiol ddriliau rygbi i blant o bob oed. Bydd ganddynt
gwrs ymosod wedi’i lenwi ag aer a gasebo nwyddau hefyd.

Dinas Abertawe Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed
Dinas Abertawe, Stadiwm Liberty, Abertawe SA1 2FA
Ffôn: 01792 556 529
Bydd clwb pêl-droed Dinas Abertawe yn gweithio ar sgiliau pêl-droed sylfaenol a bydd
ganddynt amryw o weithgareddau.

Urdd Gobaith Cymru
www.urdd.org
Bydd yr Urdd yn trefnu nifer o wahanol weithgareddau yn Sioe Frenhinol Cymru, yn
cynnwys trampolinio. Bydd cangen leol yr Urdd yn gwerthu nwyddau i gefnogi Eisteddfod
yr Urdd 2018, a fydd yn cael ei chynnal ar Faes y Sioe.

Undeb Rygbi Cymru Cyf
Stadiwm Principality, Stryd Westgate, Caerdydd CF10 1N5
Ffôn: 02920 822 000
www.wru.co.uk
Bydd Undeb Rygbi Cymru yn arddangos yr hyn sydd gan Undeb Rygbi Cymru i’w gynnig i
gael pobl Cymru i ddechrau chwarae rygbi.

Amserlen