Pencampwr y Bîff Ifanc

Bydd yna ddiddordeb brwd o’r ddwy ochr i Fôr Iwerddon, pan fydd Sky Walker yn camu ymlaen yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni. Y bustach croes Limousin, wedi’i eni ym mis Ionawr 2014, oedd Pencampwr Bîff Ifanc y llynedd a denodd gynigion cystadleuol rhwng y Gwyddelod a’r Cymry yn yr arwerthiant a oedd yn dilyn.

   

Roedd y cynigiwr llwyddiannus, Robert Elias, gyda llygad braff ar Brif Bencampwriaeth y Gwartheg eleni, yn benderfynol o’i brynu, hyd yn oed am £6,000, y pris uchaf a dalwyd am anifail yn Ffair 2014. Bydd merch Robert, Sioned Elias, sy’n 18 mlwydd oed, yn ei arwain i mewn i’r cylch, fel y gwnaeth hi yn Sioe Frenhinol Cymru eleni, ble cipiodd o Gil-Wobr Bencampwriaeth Fasnachol y Bustych.

Ers hynny mae Sky Walker, sydd wedi’i fagu gan Bowen a Bowen o’r Trallwng, wedi ennill pencampwriaeth yn Amwythig ac roedd Sioned i fod i’w ddangos yn y gyfres lawn o sioeau da byw y Gaeaf.  Mae’r teulu’n rhedeg buches Cennin, 90 o fuchod croesfrid Limousin x Belgian Blue a x Glas Prydeinig yng Ngarndolbenmaen yn ogystal â deg ar hugain o heffrod Limousin a chwech neu saith o wartheg Charolais wedi’u magu’n bur.

Mae Robert Elias yn dawel obeithiol wrth i Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni agosáu: “Hwn oedd y bustach gorau a fu yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru am gryn nifer o flynyddoedd. Daliodd fy llygad yn syth ac os wyf yn hoffi rhywbeth rwyf yn ei gael. Roedd llawer o brynwyr o Iwerddon ag eisiau ei brynu hefyd, ac felly roedd yna lawer o gystadleuaeth genedlaethol gyfeillgar.

“Roedd hi’n well i ni ei gadw yng Nghymru na gadael iddo fynd i Iwerddon! Mae o’n uffern o garcas ac yn ugain mis roedd o’n dal yn bwysau carcas cigydd, nid yn rhy drwm, nid yn fawr iawn.

”Does ganddo ddim llawer o fraster arno, a dim pwysau o gwbl. Rwyf yn eithaf hyderus ynghylch ei obeithion yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, ond mae’r cyfan yn dibynnu ar y beirniad ar y diwrnod!”