Partis Min Nos Preifat

Lolfa 1904 Lounge

Partis Min Nos Preifat yn Sioe Frenhinol Cymru 2018
23 – 26 Gorffennaf

    

A ydych chi’n gobeithio cynnal parti, seremoni neu ddathliad mis nos yn ystod Sioe Frenhinol Cymru? Mae yna gyfle euraidd i unigolion preifat neu fusnesau hurio man cyfarfod newydd a dethol o’r radd flaenaf, Lolfa 1904 Lounge, ynghanol Sioe Frenhinol Cymru.  

Gyda golygfeydd o’r prif gylch, rydych yn gallu mwynhau cyfleusterau o’r radd uchaf ac arlwyaeth broffesiynol i wneud eich digwyddiad yn wirioneddol gofiadwy.Cost hurio’r Lolfa 1904 Lounge ddethol yw £450 +VAT ac mae’n cynnwys:-


Man cyfarfod rhagorol yng nghanol maes prysur y sioe, gerllaw’r prif gylch
~
Defnydd dethol o 7pm – 10.30pm
~
Cwmni arlwyo proffesiynol ar y safle i ddarparu ar gyfer gofynion eich parti
(rhaid gwneud trefniadau a thalu am yr arlwyo yn uniongyrchol gyda’r arlwywyr)
~
Bydd Lolfa 1904 Lounge wedi’i leinio’n llawn ac wedi’i gosod â goleuadau math siandelïer   
~
Dodrefn ciniawa math gloddest ar gyfer hyd at 150 o westeion
~
Mae yna fan eistedd esmwyth a sgrîn deledu fawr
~
WiFi am ddim
~
Defnydd o’r bar talu dethol â thrwydded lawn Lolfa 1904 Lounge
~
Defnydd dethol o ystafell gotiau Lolfa 1904 LoungeCysylltwch â Hayley Davies erbyn 29 Mehefin 2018 am fwy o wybodaeth neu i archebu’ch pecyn lletygarwch

Ffôn: 01982 55 44 19    Ebost: hayley@rwas.co.uk