Panic Circus

Gyda thros 40 mlynedd o brofiad ac fod o gwmpas y Deyrnas Unedig, mae’r Athro Panic yn falch o gyflwyno The Panic Family Circus ble bydd y plant (a’r oedolion) yn cael eu difyrru am oriau gyda gweithdai sgiliau syrcas, perfformiadau syrcas cerdded o gwmpas a sioeau pypedau traddodiadol.

Yn ffefryn diamheuol yn yr Ŵyl Wanwyn, cwmni theatr-clowniau-syrcas heb anifeiliaid newydd wedd yw Panic Circus, sydd wedi’i drwytho yn nhraddodiad y syrcas deithiol, traddodiad sy’n datblygu’n barhaol. Gyda thimau hyblyg o berfformwyr amryddawn a chyflwynwyr gweithdai, mae tîm Panic Circus i gyd wedi ymrwymo i’r adloniant dysgu hwn, sy’n gyfeillgar at bobl ac yn blant ganolog.

 I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01686 440777 neu ewch i www.paniccircus.co.uk