Pafiliwn Rhyngwladol

 

Disgrifiad

Gyda golygfeydd gwych o’r balconi, mae’r Pafiliwn Rhyngwladol yn cynnig lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd busnes ac aduniadau cymdeithasol.

Adeilad deulawr yw’r Pafiliwn Rhyngwladol, gyda lifft ar gyfer pobl anabl i’r llawr cyntaf.  Mae’r man cyfarfod gwych hwn yn ddelfrydol ar gyfer:-

 • Cynadleddau
 • Cyfarfodydd Bwrdd
 • Diwrnodau Hyfforddi
 • Gwleddoedd Priodas
 • Cyflwyniadau a Lansiadau Cynhyrchion


Fel rhan o’r ffi hurio rydym yn gallu darparu:-

 • Taflunydd ‘PowerPoint’
 • Sgrîn a siartiau troi
 • Llwyfan a darllenfwrdd (llawr 1af yn unig)
 • Dŵr potel i siaradwyr
 • Parcio cyfagos i’r pafiliwn
 • Hyblygrwydd o ran mynediad ac amseroedd cau
 • Map lleoliad a chynlluniau llawr o’r pafiliwn.

 

Mynediad Diwifr i’r Rhyngrwyd

 

Cynhwysedd Ystafelloedd

Lawr grisiau

     

Fyny grisiau

 
Arddull y Cynllun
Rhifau     Arddull y Cynllun Rhifau
Theatr 120     Theatr 80
Ystafell y Bwrdd
50     Ystafell y Bwrdd 40
Adloniant 80     Adloniant 70
Siâp U 40     Siâp U 40

 

Manylion Technegol a Chyfleusterau

Manylion Ystafell Gynhadledd Lawr grisiau Ystafell Gynhadledd Fyny grisiau
Uchder Ystafell 2.65m 3.3m
Hyd Ystafell 17.0m 12.4m
Lled Ystafell 10.3m 10.4m
Hyd a lled y Llawr cyfan 177m² 129m²
Gorffeniad llawr Carped Carped
Toiledau Oes Oes
Cyfleusterau i bobl anabl Oes - Lifft i’r llawr cyntaf  
System PA. Na Ar gael i’w hurio
Mynediad Diwifr i’r hyngrwyd Ar gael i’w hurio Ar gael i’w hurio
Taflunydd ‘PowerPoint’ Oes Oes

 

Cynllun yr Adeilad

Cliciwch ar y delweddau isod i gael rhai mwy o faint:

Lawr grisiau   Fyny grisiau
Large Picture View  

 

Lluniau

Cliciwch ar y delweddau isod i gael rhai mwy o faint:

Lawr grisiau

Large Picture View Large Picture View Large Picture View

     


Fyny grisiau

Large Picture View Large Picture View    
Large Picture View