Newyddion - Y Gymdeithas

23 Mehefin 2014Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dathlu llwyddiant
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dathlu llwyddiant

“Yr unig beth all gystadlu â’n hymgyrch i leihau costau ydi’n huchelgais i gynyddu incwm a chreu cymdeithas a fydd yn wynebu heriau’r dyfodol,” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i dros 120 o aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 20fed Mehefin.

Darllenwch fwy
9 Mehefin 2014
Llwyddiant cneifio i Gymru ar draws Môr Iwerddon

Bu’r mis diwethaf yn llawn llwyddiant i dîm cneifio Cymru.

Yn ôl ar yr 16 Mai, ymunodd Ian Jones â Gareth Daniel a Richard Jones i amddiffyn teitl cneifio â pheiriant y Chwe Gwlad i Gymru yn Sioe Balmoral, Gogledd Iwerddon. Enillodd Cymru yr ornest pan gafodd ei chynnal gyntaf yn 1963, a bellach mae wedi ennill 13 o weithiau, yn cynnwys teirgwaith yn y pedair blynedd ddiwethaf.

Darllenwch fwy
5 Mehefin 2014Digwyddiad Tir Glas as Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014
Digwyddiad Tir Glas as Ynni Amgen Brenhinol Cymru 2014

Mae’r diwrnod ymarferol gwych hwn yn cynnig amrywiaeth enfawr i ffermwyr, contractwyr a phobl cefn gwlad.

Dyddiad y Sioe: Dydd Iau 5ed Mehefin 2014Darllenwch fwy
23 Mai 2014A ydych chi’n cael y potensial llawn o’ch glaswellt?
A ydych chi’n cael y potensial llawn o’ch glaswellt?

Wedi’i drefnu gan bwyllgor Sir Nawdd Maesyfed, bydd Digwyddiad Tir Glas ac Ynni Amgen Brenhinol Cymru eleni yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 5 Mehefin yn Llanbadarn Fynydd, Llandrindod, Powys.

Darllenwch fwy
21 Mai 2014
Mis heb ddiod feddwol CAFC yn codi £250 tuag at RABI

Roedd yn orchwyl caled, ond fe wnaeth Steve Hughson ac Aled Jones o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru allu dangos grym ewyllys aruthrol a chadw oddi wrth y ddiod feddwol am fis cyfan i godi arian at y Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol (RABI).

Darllenwch fwy
13 Mai 2014
Dau ddewr CAFC yn brwydro i gwblhau diwrnod o heriau i godi arian at Sir Nawdd Maesyfed 2014

Ar ddydd Sadwrn 3 Mai bu i’r ddau brif ddyn yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru dorchi’u llewys a dechrau arni â’u holl egni ar ddiwrnod lladdfaol o weithgareddau caled fel rhan o Her y Prif Weithredwr.

Darllenwch fwy
10 Ebrill 2014
Mae Cyflymu Cymru yn dod i Sioe Frenhinol Cymru

Y diweddaraf yn yr amrediad cyfan o fuddion y mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dod â nhw i ganolbarth Cymru yw rhoi band eang cyflym iawn ar waith yn fuan ar faes y sioe ac o ganlyniad yn yr ardal o gwmpas.

 

Bydd busnesau a phreswylwyr lleol yn Llanfair-ym-Muallt a Llanelwedd yn elwa ar Cyflymu Cymru yn fuan – uwchraddiad ffibr sy’n galluogi cysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn a gwell cyflymder band eang.

Darllenwch fwy
7 Ebrill 2014
Her y Prif Weithredwr

Eleni mae Steve Hughson ac Aled Jones wedi penderfynu ei bod yn bryd dangos i’r siroedd nawdd pa mor werthfawrogol ydynt o’u holl waith caled yn codi arian i’r gymdeithas ac maent am ymuno yn eu hymdrechion.

Darllenwch fwy

tudalen 8 o 12