Newyddion - Y Gymdeithas

13 Mai 2014
Dau ddewr CAFC yn brwydro i gwblhau diwrnod o heriau i godi arian at Sir Nawdd Maesyfed 2014

Ar ddydd Sadwrn 3 Mai bu i’r ddau brif ddyn yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru dorchi’u llewys a dechrau arni â’u holl egni ar ddiwrnod lladdfaol o weithgareddau caled fel rhan o Her y Prif Weithredwr.

Darllenwch fwy
10 Ebrill 2014
Mae Cyflymu Cymru yn dod i Sioe Frenhinol Cymru

Y diweddaraf yn yr amrediad cyfan o fuddion y mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn dod â nhw i ganolbarth Cymru yw rhoi band eang cyflym iawn ar waith yn fuan ar faes y sioe ac o ganlyniad yn yr ardal o gwmpas.

 

Bydd busnesau a phreswylwyr lleol yn Llanfair-ym-Muallt a Llanelwedd yn elwa ar Cyflymu Cymru yn fuan – uwchraddiad ffibr sy’n galluogi cysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn a gwell cyflymder band eang.

Darllenwch fwy
7 Ebrill 2014
Her y Prif Weithredwr

Eleni mae Steve Hughson ac Aled Jones wedi penderfynu ei bod yn bryd dangos i’r siroedd nawdd pa mor werthfawrogol ydynt o’u holl waith caled yn codi arian i’r gymdeithas ac maent am ymuno yn eu hymdrechion.

Darllenwch fwy
20 Mawrth 2014Buddugoliaeth Dydd Gŵyl Dewi i gneifwyr o Gymru yn Seland Newydd
Buddugoliaeth Dydd Gŵyl Dewi i gneifwyr o Gymru yn Seland Newydd

Yn groes i’r disgwyl, fe wnaeth dau gneifiwr o Gymru chwalu’r cneifwyr mwy detholedig o Seland Newydd i ennill dau deitl cyntaf Cymru ym Mhencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân Rhyngwladol enwog y Gwelleifiau Aur yn Seland Newydd ers 23 mlynedd.

Darllenwch fwy
17 Mawrth 2014
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn helpu ffermwyr Gwlad yr Haf

Mewn pleidlais unfrydol o gefnogaeth i’w cyd-ffermwyr, fe wnaeth Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gytuno yr wythnos ddiwethaf i roddi £2,000 i’r cymunedau gwledig sydd wedi’u heffeithio gan y llifogydd yng Ngwlad yr Haf.

Yn ystod cyfarfod misol diweddaraf y bwrdd penderfynodd Cyfarwyddwyr y Gymdeithas  fod adfyd y gymuned ffermio ar wastadeddau Gwlad yr Haf yn un heb ei debyg erioed o’r blaen, a bod arnynt eisiau gwneud eu rhan i helpu.

Darllenwch fwy
1 Mawrth 2014
Sul Fferm Agored

Mae Sul Fferm Agored yn gyfle gwych i bawb, yn hen ac ieuanc, gyfarfod y ffermwyr sy'n tyfu eu bwyd ac yn gofalu am gefn gwlad. Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Darllenwch fwy
20 Rhagfyr 2013
Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn torri costau ac yn cynyddu incwm, medd y cadeirydd

Bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn adeiladu ar ei thraddodiadau ond bydd yn ymorol am wneud yn fawr o gyfle, dileu gwastraff a chynyddu proffidioldeb, meddai cadeirydd y bwrdd, John Davies, wrth aelodau Cyngor y gymdeithas yn Llanfair-ym-Muallt.

Mewn anerchiad yn amlinellu cyfeiriad y gymdeithas yn y dyfodol dan dîm rheoli newydd, dywedodd Mr Davies fod creu llwyfan cyllidol cryf yn rhan hanfodol o’r cynllun busnes.

Darllenwch fwy
20 Rhagfyr 2013
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol llywyddes

Mae gwraig i ffermwr o Sir Faesyfed wedi’i hethol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2014.  Mae Mrs Rhian Duggan o Crossgates, ger Llandrindod, sydd ond y chweched ferch i ddod yn Llywydd y gymdeithas yn y 110 o flynyddoedd ers ei ffurfio yn 1904, yn cymryd y swydd drosodd yn ystod blwyddyn Sir Faesyfed fel y sir nawdd.

Dyma fydd y pumed tro i Sir Faesyfed fod yn sir nawdd ers i’r sioe ymgartrefu ar y safle parhaol yn Llanelwedd yn 1963.

Darllenwch fwy

tudalen 8 o 11