Newyddion - Y Gymdeithas

11 Chwefror 2015
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae naw o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd o gael eu dyrchafu’n gymrodyr y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad parhaol at y diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
14 Ionawr 2015
Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015

Mae 12 o Bwyllgorau Ymgynghorol Sioe Frenhinol Cymru wrthi’n ystyried ar hyn o bryd pwy fyddant yn ei enwebu ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones a Gwobr Dr Emrys Evans eleni.

Darllenwch fwy
13 Ionawr 2015Gwobr personoliaeth y flwyddyn i gneifiwr o Gymru
Gwobr personoliaeth y flwyddyn i gneifiwr o Gymru

Mae un o brif gneifwyr Cymru, Richard Jones o Gorwen, wedi derbyn gwobr boblogaidd Personoliaeth Cneifio’r Flwyddyn Lister ar gyfer 2014.

Darllenwch fwy
17 Rhagfyr 2014Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2015
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2015

Mae ffermwr llaeth o Frynbuga wedi’i ethol yn swyddogol yn llywydd nesaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2015.

Darllenwch fwy
17 Rhagfyr 2014
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n addunedu i fynd i’r afael â heriau a defnyddio cyfleoedd

“Wrth inni edrych yn ôl a myfyrio ar flwyddyn lwyddiannus arall rhaid inni edrych ymlaen hefyd” meddai John Davies, cadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
27 Tachwedd 2014
Ffermwr defaid o Sir Gaerfyrddin i dderbyn Gwobr Goffa John Gittins

Mae un o’r gwobrau mwyaf ei bri yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniadau nodedig i ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill gan ffermwr o Sir Gaerfyrddin, Dr David Morris o Sanclêr.

Darllenwch fwy
27 Tachwedd 2014
Enillwyr Bwrsari Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd.

Darllenwch fwy
27 Tachwedd 2014
Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Unwaith eto, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi noddi Ysgolor Ffermio Nuffield.

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 10