Newyddion - Y Gymdeithas

26 Mehefin 2015Llwyddiant Cneifio i Gymru
Llwyddiant Cneifio i Gymru

Dechreuodd y llwyddiant yn Sioe’r Royal Bath and West ar 28 a 29 Mai yn y Bencampwriaeth Cneifio â Gwellau Chwe Gwlad gyntaf erioed, ble cafodd Elfed Jackson o Fethesda a Gareth Owen o Feddgelert fuddugoliaeth fawr, gyda’u cyd-aelodau yn y tîm Richard Jones o Gorwen a Gareth Daniel o Fachynlleth hefyd yn ennill eu gornest brawf â pheiriant gyntaf yn erbyn Lloegr.

Darllenwch fwy
16 Mehefin 2015Y Llywydd yn derbyn MBE yn ystod penwythnos Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Y Llywydd yn derbyn MBE yn ystod penwythnos Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

“Wrth ddathlu llwyddiant, rhaid inni ddal i gynllunio at y dyfodol” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i dros 100 o aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 12fed Mehefin.

Darllenwch fwy
12 Mai 2015Her y Prif Weithredwr – Gwent 2015
Her y Prif Weithredwr – Gwent 2015

Gan gadw’u haddewid i gymryd rhan, i wneud eu rhan ac i ddiolch i’r siroedd nawdd am eu holl waith caled a’u hymdrechion codi arian, mae Steve Hughson ac Aled Jones yn ymgymryd unwaith eto â ‘Her y Prif Weithredwr’.

Darllenwch fwy
11 Chwefror 2015
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae naw o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd o gael eu dyrchafu’n gymrodyr y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad parhaol at y diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
14 Ionawr 2015
Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015

Mae 12 o Bwyllgorau Ymgynghorol Sioe Frenhinol Cymru wrthi’n ystyried ar hyn o bryd pwy fyddant yn ei enwebu ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones a Gwobr Dr Emrys Evans eleni.

Darllenwch fwy
13 Ionawr 2015Gwobr personoliaeth y flwyddyn i gneifiwr o Gymru
Gwobr personoliaeth y flwyddyn i gneifiwr o Gymru

Mae un o brif gneifwyr Cymru, Richard Jones o Gorwen, wedi derbyn gwobr boblogaidd Personoliaeth Cneifio’r Flwyddyn Lister ar gyfer 2014.

Darllenwch fwy
17 Rhagfyr 2014Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2015
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2015

Mae ffermwr llaeth o Frynbuga wedi’i ethol yn swyddogol yn llywydd nesaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2015.

Darllenwch fwy
17 Rhagfyr 2014
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n addunedu i fynd i’r afael â heriau a defnyddio cyfleoedd

“Wrth inni edrych yn ôl a myfyrio ar flwyddyn lwyddiannus arall rhaid inni edrych ymlaen hefyd” meddai John Davies, cadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 10