Newyddion - Y Gymdeithas

14 Rhagfyr 2015Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2016
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2016

Mae arwerthwr uchel ei barch o Gorwen wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2016.

Darllenwch fwy
14 Rhagfyr 2015
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n addo parhau i wneud newidiadau i aros yn llwyddiannus

“Gallwn fod yn falch wrth inni edrych yn ôl ar flwyddyn lwyddiannus arall.” meddai Mr David Lewis, cadeirydd cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
14 Medi 2015Yn galw pob cneifiwr iau!
Yn galw pob cneifiwr iau!

Gwahoddir cneifwyr iau o bob cwr o Gymru i wneud cais am Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen Sioe Frenhinol Cymru y flwyddyn nesaf.

Darllenwch fwy
9 Medi 2015Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan
Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd cornel brydferth o Sir Benfro yn croesawu 56ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.

Darllenwch fwy
19 Awst 2015Tymor llwyddiannus arall i Dîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru
Tymor llwyddiannus arall i Dîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru

Mae poblogrwydd y cystadlaethau cneifio yn Sioe Frenhinol Cymru yn amlwg i bawb ei weld gyda thyrfaoedd o filoedd yn tyrru i Ganolfan Gneifio Meirion i helpu i annog y cystadleuwyr yn eu blaen yn ystod y pedwar diwrnod o gystadlaethau.

Darllenwch fwy
26 Mehefin 2015Llwyddiant Cneifio i Gymru
Llwyddiant Cneifio i Gymru

Dechreuodd y llwyddiant yn Sioe’r Royal Bath and West ar 28 a 29 Mai yn y Bencampwriaeth Cneifio â Gwellau Chwe Gwlad gyntaf erioed, ble cafodd Elfed Jackson o Fethesda a Gareth Owen o Feddgelert fuddugoliaeth fawr, gyda’u cyd-aelodau yn y tîm Richard Jones o Gorwen a Gareth Daniel o Fachynlleth hefyd yn ennill eu gornest brawf â pheiriant gyntaf yn erbyn Lloegr.

Darllenwch fwy
16 Mehefin 2015Y Llywydd yn derbyn MBE yn ystod penwythnos Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Y Llywydd yn derbyn MBE yn ystod penwythnos Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

“Wrth ddathlu llwyddiant, rhaid inni ddal i gynllunio at y dyfodol” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i dros 100 o aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 12fed Mehefin.

Darllenwch fwy
12 Mai 2015Her y Prif Weithredwr – Gwent 2015
Her y Prif Weithredwr – Gwent 2015

Gan gadw’u haddewid i gymryd rhan, i wneud eu rhan ac i ddiolch i’r siroedd nawdd am eu holl waith caled a’u hymdrechion codi arian, mae Steve Hughson ac Aled Jones yn ymgymryd unwaith eto â ‘Her y Prif Weithredwr’.

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 11