Newyddion - Y Gymdeithas

26 Mai 2016Royal Welsh Grassland Event is only days away
Royal Welsh Grassland Event is only days away

Final preparations are being made for the third Royal Welsh Grassland event to be held on Thursday 9 June 2016, only a few days away.

Darllenwch fwy
20 Ebrill 2016Pen-blwydd Hapus i’n noddwr, Ei Mawrhydi’r Frenhines
Pen-blwydd Hapus i’n noddwr, Ei Mawrhydi’r Frenhines

Hoffai Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ddymuno Pen-blwydd Hapus iawn i’w Mawrhydi’r Frenhines yn 90 oed.

Darllenwch fwy
22 Chwefror 2016Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau CAFC 2016
Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau CAFC 2016

Mae 12 o Bwyllgorau Ymgynghorol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wrthi ar hyn o bryd yn ystyried pwy fyddant yn eu henwebu ar gyfer pedwar o fwrsarïau a gwobrau’r Gymdeithas eleni.

Darllenwch fwy
27 Ionawr 2016Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru 2016
Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru 2016

Bellach yn nodwedd dwyflynyddol reolaidd yr edrychir ymlaen ati’n eiddgar ar y calendr, bydd Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru yn cael ei gynnal eleni ar 9 Mehefin 2016 ar Ystâd y Rhug, Corwen trwy ganiatâd caredig y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Newborough ARAgS.

Darllenwch fwy
14 Rhagfyr 2015Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2016
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2016

Mae arwerthwr uchel ei barch o Gorwen wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2016.

Darllenwch fwy
14 Rhagfyr 2015
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n addo parhau i wneud newidiadau i aros yn llwyddiannus

“Gallwn fod yn falch wrth inni edrych yn ôl ar flwyddyn lwyddiannus arall.” meddai Mr David Lewis, cadeirydd cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
14 Medi 2015Yn galw pob cneifiwr iau!
Yn galw pob cneifiwr iau!

Gwahoddir cneifwyr iau o bob cwr o Gymru i wneud cais am Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen Sioe Frenhinol Cymru y flwyddyn nesaf.

Darllenwch fwy
9 Medi 2015Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan
Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd cornel brydferth o Sir Benfro yn croesawu 56ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 11