Newyddion - Y Gymdeithas

11 Rhagfyr 2017Blwyddyn sir nawdd Sir Gâr yn dod i ben
Blwyddyn sir nawdd Sir Gâr yn dod i ben

Mae blwyddyn nawdd dra llwyddiannus Sir Gâr wedi dod i ben wrth i’w tymor yn y swydd ddod i’w derfyn yng nghyfarfod Cyngor blynyddol y Gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 8 Rhagfyr.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2017Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2018
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n ethol Llywydd 2018

Mae’r ffermwr adnabyddus ac uchel ei barch, Mr Tom Tudor MBE FRAgS, Llanerfyl, Y Trallwng, wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2018.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2017
Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield fel rhan o’i strategaeth i gefnogi’r genhedlaeth nesaf. Mae’r ymddiriedolaeth yn sefydliad sy’n gwobrwyo unigolion â chyfleoedd newid bywyd, gan anelu at ddatblygu arweinwyr ac arloeswyr sector amaethyddol y dyfodol.

Darllenwch fwy
16 Hydref 2017Cneifwyr Cymraeg yn gosod record newydd
Cneifwyr Cymraeg yn gosod record newydd

Gan chwifio’r faner dros ffermio Cymru, mae dau gneifiwr gwellau arbennig o Gymru, Gareth Pennant Owen a Clive Hamer, wedi dod yn bencampwyr drwy osod record Brydeinig ar gyfer ‘Cneifio ŵyn â gwellau ar ddau safle am naw awr’.

Darllenwch fwy
6 Medi 2017All Wales Ploughing and Hedging Championships - a rural day out for all the family
All Wales Ploughing and Hedging Championships - a rural day out for all the family

Later this month a small corner of the Vale of Glamorgan will become a hive of activity while it hosts the 58th All Wales Ploughing and Hedging Championships and the Ploughing Five Nations Challenge.

Darllenwch fwy
19 Mehefin 2017 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn addo cynnal gwydnwch mewn byd sy’n newid yn gyflym
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn addo cynnal gwydnwch mewn byd sy’n newid yn gyflym

“Rydym wedi ymrwymo i gynnal gwydnwch ac adeiladu dyfodol cryf mewn byd sy’n newid yn gyflym.” meddai Mr John T Davies yn ei anerchiad i’r aelodau yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar 14eg Mehefin.

Darllenwch fwy
1 Mawrth 2017Royal Welsh Muck & Soil Event - 24 August 2017
Royal Welsh Muck & Soil Event - 24 August 2017

An exciting new event is to be included in this year's Royal Welsh calendar next year.

The 2017 Muck and Soil Event will be held at Coleg Sir Gar, Gelli Aur Campus on 24th August, bringing together working demonstrations, trade stands, research plots, information, advice and much more.

Darllenwch fwy
31 Ionawr 2017
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Noddi goleuadau Nadolig Llanfair-ym-Muallt

Bob blwyddyn mae Cyngor Tref Llanfair-ym-Muallt, gyda help gwirfoddolwyr, yn goleuo'r strydoedd gydag arddangosfa wych o oleuadau Nadolig.

Darllenwch fwy

tudalen 3 o 12