Newyddion - Y Gymdeithas

11 Rhagfyr 2018Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield a noddir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield fel rhan o’n strategaeth i gefnogi’r genhedlaeth nesaf. Mae’r ymddiriedolaeth yn sefydliad sy’n dyfarnu cyfleoedd a all newid bywyd i unigolion, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr ac arloeswyr y sector amaethyddol yn y dyfodol.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Blwyddyn sir nawdd Sir Drefaldwyn yn dod i ben
Blwyddyn sir nawdd Sir Drefaldwyn yn dod i ben

Mae blwyddyn sir nawdd anhygoel Sir Drefaldwyn wedi dod i ben wrth i’w tymor yn y swydd orffen yng nghyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas, a gynhaliwyd eleni ar faes y sioe ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2019
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2019

Mae’r ffermwr gwartheg adnabyddus ac uchel ei barch, Mr Seimon Thomas FRAgS, wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2019.

Darllenwch fwy
11 Rhagfyr 2018Safleoedd y brif ford wedi’u cadarnhau yng nghyfarfod cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Safleoedd y brif ford wedi’u cadarnhau yng nghyfarfod cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Gyda’r tymor blaenorol o bedair blynedd yn y swyddi yn tynnu at ei derfyn, fe wnaeth cyfarfod cyngor blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gadarnhau lliaws o swyddi’r brif ford i’w dal am gyfnod arall.

Darllenwch fwy
26 Medi 2018Ymgeiswyr yng Nghlwyd yn cael eu hannog i wneud cais am swydd Llysgennad CAFC 2020 ar ei ‘newydd wedd’
Ymgeiswyr yng Nghlwyd yn cael eu hannog i wneud cais am swydd Llysgennad CAFC 2020 ar ei ‘newydd wedd’

Bob blwyddyn, mae gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) sir nawdd benodedig sy’n derbyn y cyfrifoldeb pwysig o hyrwyddo’r gymdeithas a chodi arian i helpu’r elusen i gyflawni ei hamcanion a chynnal a gwella maes y sioe yn Llanelwedd.

Darllenwch fwy
19 Medi 2018Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan
Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd Fferm Crug Glâs ger Tyddewi yn croesawu 59fed Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.

Darllenwch fwy
6 Medi 2018
Effaith Unedau Cwarantin ar Sioeau Amaethyddol

Yn dilyn trafodaeth yng nghynhadledd ASAO Cymru gyda’r Yr Athro Christianne Glossop, Prif Filfeddyg Cymru , mynegwyd  yn glir y byddai rheoliadau newydd Cwarantin yn cael effaith syfrdanol ar Sioeau Amaethyddol.

Darllenwch fwy
4 Medi 2018Le Tour de Maldwyn
Le Tour de Maldwyn

Ar ddydd Sadwrn 8 Medi, bydd ein Prif Weithredwr, Steve Hughson, yn ymgymryd â her flynyddol y Prif Weithredwr am eleni - Le Tour de Maldwyn.

Darllenwch fwy

tudalen 2 o 13