Newyddion - Y Gymdeithas

28 Mai 2013
Wyth Cymrawd newydd y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yng Nghymru

Mae dau frawd sy’n ffermio o Sir Benfro, a enillodd yr anrhydedd unigryw o gael eu gwneud yn Aelodau Cyswllt y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol yn 2008, wedi dod yn Gymrodyr yn awr.  Mae Michael a Rowland George o Gas-blaidd, Hwlffordd, wedi derbyn Cymrodoriaeth am eu gwaith parhaus fel ffermwyr llaeth yn gwella ac yn mwyhau potensial y fuwch laeth ddu a gwyn, yn arbennig eu buches Brynhyfryd o wartheg Holstein pedigri, a glodforir fel un o’r gorau ym Mhrydain.

Darllenwch fwy
13 Mai 2013
Anrhydeddu arloeswr ffermio


Mae ffermwr o Ogledd Cymru, Alwyn Jones, Camaes, Llangernyw, Abergele, wedi’i wneud yn Aelod Cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am ei lefel uchel o allu wrth gadw stoc ar fferm ucheldir yng Nghymru.

Darllenwch fwy
27 Mawrth 2013
Anrhydeddau i ffermwyr o Gymru

Mae gwraig ffermwr o Gymoedd y Rhondda yn Ne Cymru wedi’i gwneud yn Aelod Cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am ei gwaith arloesol mewn hyfforddiant busnes a rheoli i’r rheini sydd a wnelo â ffermio a diwydiannau cysylltiedig.

Mae Mrs Julie Thomas o Caerlan Farm, Tonypandy, cyn-ddarlithydd yng Ngholeg Amaethyddol Brynbuga, sy’n rhedeg fferm fynydd 300 erw gyda’i gŵr, wedi datblygu cyfleusterau hyfforddi ar y fferm ar gyfer cyrsiau dyfarnu i Lantra, y Cyngor Sector Sgiliau ar gyfer diwydiannau’r amgylchedd a’r tir. Ei chwmni - Simply the Best Training - yw’r unig ddarparwr Lantra yng Nghymru i fod wedi ennill statws Buddsoddwyr mewn Pobl.

Darllenwch fwy
11 Mawrth 2013
Ysgoloriaeth £3000 CAFC i fyfyrwyr

O bosibl bydd myfyrwyr amaethyddol yng Nghymru sydd wedi cymhwyso’n academaidd i fynd ar gwrs gradd neu gwrs addysg uwch cyfatebol mewn astudiaethau’r tir yn gallu elwa ar gronfa ysgoloriaeth o £3000 gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy’n cael ei noddi gan Waitrose.

Darllenwch fwy
27 Chwefror 2013
Welsh Ploughing Association - Judges Training Session

Cymdeithas Aredig Cymru/Welsh Ploughing Association

Judges Training Session

Darllenwch fwy
14 Chwefror 2013
Anrhydeddau ffermio i offeiriad o Gymru a hyrwyddwr cymunedol

A priest who is also a farmer has been made an Associate of the Royal Agricultural Societies.

As a farmer, the Reverend Canon Eileen Davies runs a 300 acre dairy and sheep enterprise at Llanllwni, Pencader, Carmarthenshire, in partnership with her husband, Dyfrig.

Darllenwch fwy
6 Chwefror 2013
Gwobr i ffermwr o Morgannwg

A tenant farmer who started on his own account on 110 acres in 1997 and now runs a 2300 acre enterprise near Bridgend has been made an Associate of the Royal Agricultural Societies.

Darllenwch fwy
24 Ionawr 2013
Ffermwyr o Gymru'n cael eu hanrhydeddu

Carmarthenshire farmer Robert Ryan Owen of Penywaun, Trap, Llandeilo, one of the founder members of the Carmarthen Farm Liaison Team which was set up to help guide farmers through the bureaucratic maze of complex schemes, quotas and rules imposed on the agricultural industry, has been made an Associate of the Royal Agricultural Societies.

Darllenwch fwy

tudalen 11 o 12