Newyddion - Sioe Frenhinol Cymru

24 Gorffennaf 2017Medal Aur Sioe Frenhinol Cymru i David Lewis
Medal Aur Sioe Frenhinol Cymru i David Lewis

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r gymdeithas, a hynny’n wirfoddol ran amlaf, ac mewn llawer achos am ymhell dros 30 mlynedd.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Ymgeiswyr wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2017
Ymgeiswyr wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2017

Fel gwobr fwyaf blaenllaw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cystadlu brwd am Wobr Goffa Syr Bryner Jones flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Gwobr Dr Emrys Evans
Gwobr Dr Emrys Evans

Gyda’r thema’n sgiliau bugeilio, enillydd Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yw Mr Dewi Jenkins o Dalybont, Ceredigion.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2017
Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2017

Mae cystadlaethau silwair cladd a byrnau mawr Cymru gyfan 2017, sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, wedi gweld silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob rhan o Gymru eto.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Adeilad godro trawiadol yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2017
Adeilad godro trawiadol yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2017

Mae uned odro rhychwant clir drawiadol wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm 2017 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017 Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd un ar ddeg o weithwyr amaethyddol o bob rhan o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi cyflawni 479 mlynedd go arbennig o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod hyd eu gwasanaeth i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
7 Gorffennaf 2017Ffermwr o Sir Benfro yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Ffermwr o Sir Benfro yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae ffermwyr Cymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd wrth dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan.

Darllenwch fwy
26 Mehefin 2017Logisteg fawr ar y gweill i newid polion dringo Sioe Frenhinol Cymru
Logisteg fawr ar y gweill i newid polion dringo Sioe Frenhinol Cymru

Yn sefyll dros 30m o uchder, mae’r ddau bolyn dringo eiconaidd yng nghanol adran goedwigaeth Maes Sioe Frenhinol Cymru yn anodd eu methu

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 16