Newyddion - Sioe Frenhinol Cymru

17 Gorffennaf 2018Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol
Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

Bydd chwech o weithwyr amaethyddol o bob cwr o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi rhoi 275 mlynedd o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod eu hymroddiad i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Cyfadeilad llety hunanddarpar moethus yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2018
Cyfadeilad llety hunanddarpar moethus yn ennill Cystadleuaeth Adeiladau Fferm Sioe Frenhinol Cymru 2018

Mae addasiad ysgubor o’r ansawdd uchaf a ddefnyddir fel cyfadeilad llety hunanddarpar moethus helaeth wedi ennill Cystadleuaeth Gweithiau ac Adeiladau Fferm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Ffermwr o Fôn yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018
Ffermwr o Fôn yn ennill Tlws Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2018

Mae ffermwyr Cymru’n enwog fel rhai o arbenigwyr y byd ar dyfu glaswellt fel cnwd ac mae llawer ohonynt yn ymryson am Gystadleuaeth Rheoli Tir Glas Cymru Gyfan, a gynhelir bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
16 Gorffennaf 2018
Sioe Frenhinol Cymru’n cryfhau’i chymwysterau gwyrdd

Wrth i Sioe Frenhinol Cymru nesáu, rydym wedi bod yn brysur yn gwneud yn siŵr fod digwyddiad eleni’n wyrddach nag erioed.

Darllenwch fwy
3 Gorffennaf 2018
Newyddion Diweddaraf y Grŵp Diogelwch

Byddwn yn cyflwyno gwelliannau diogelwch a lles yn Llanfair-ym-Muallt a’r cyffiniau yn barod ar gyfer y Sioe Fawr eleni. Daw hyn yn dilyn arolwg eang ac argymhellion gan Grŵp Diogelwch Digwyddiadau Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
29 Mehefin 2018Ffansïo ymweld â Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?
Ffansïo ymweld â Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?

Pa un a ydych yn croesawu cleientiaid, yn dathlu achlysur arbennig gyda chyfeillion a theulu neu ond yn dymuno treulio diwrnod yn y sioe mewn steil, mae gennym y pecyn lletygarwch perffaith ar eich cyfer.

Darllenwch fwy
29 Mehefin 2018Ymgeiswyr wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2018
Ymgeiswyr wedi’u rhoi ar restr fer ar gyfer Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2018

Fel gwobr bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cystadlu brwd am Wobr Goffa Syr Bryner Jones flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Darllenwch fwy
20 Mehefin 201815 rheswm i beidio â methu Sioe Frenhinol Cymru 2018!
15 rheswm i beidio â methu Sioe Frenhinol Cymru 2018!

Fel un o’r uchafbwyntiau yng nghalendr amaethyddol Prydain, mae Sioe Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad cynhyrfus blynyddol gyda phedwar diwrnod o gystadlaethau cyffrous, da byw, coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod, rhaglen 12 awr o adloniant di-baid, atyniadau, arddangosfeydd a llawer mwy… mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Darllenwch fwy

tudalen 3 o 17