Newyddion - Sioe Frenhinol Cymru

29 Mehefin 2018Candidates shortlisted for the 2018 Sir Bryner Jones Memorial Award
Candidates shortlisted for the 2018 Sir Bryner Jones Memorial Award

As the Royal Welsh Agricultural Society’s flagship accolade, the Sir Bryner Jones Memorial Award is hotly contested year after year.

Darllenwch fwy
20 Mehefin 201815 rheswm i beidio â methu Sioe Frenhinol Cymru 2018!
15 rheswm i beidio â methu Sioe Frenhinol Cymru 2018!

Fel un o’r uchafbwyntiau yng nghalendr amaethyddol Prydain, mae Sioe Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad cynhyrfus blynyddol gyda phedwar diwrnod o gystadlaethau cyffrous, da byw, coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod, rhaglen 12 awr o adloniant di-baid, atyniadau, arddangosfeydd a llawer mwy… mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Darllenwch fwy
7 Mehefin 2018Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru yn dod i Sioe Frenhinol Cymru
Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru yn dod i Sioe Frenhinol Cymru

Gyda’r wlad yn dal i fod uwch ben ei digon yn sgîl y Briodas Frenhinol, mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth ‘Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru’ ein hunain yn ystod Sioe Frenhinol Cymru y mis nesaf (23 – 26 Gorffennaf).

Darllenwch fwy
24 Mai 2018Ydych chi’n byw yn Llanfair-ym-Muallt? Oes gennych chi ystafell sbâr?
Ydych chi’n byw yn Llanfair-ym-Muallt? Oes gennych chi ystafell sbâr?

Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i breswylwyr yn Llanfair-ym-Muallt a’r Cylch a allan nhw helpu i gefnogi’r gwelliannau diogelwch a lles sydd ar y gweill ar gyfer y Sioe Fawr eleni.

Darllenwch fwy
29 Mawrth 2018Livestock entries for this year’s Royal Welsh Show come flooding in
Livestock entries for this year’s Royal Welsh Show come flooding in

The entries for livestock classes have already been coming in thick and fast for this year’s Royal Welsh which takes place at Llanelwedd, Builth Wells, from July 23 – 26 2018.

Darllenwch fwy
28 Gorffennaf 2017Pedwar diwrnod ysblennydd yn Sioe Frenhinol Cymru yn dod i ben
Pedwar diwrnod ysblennydd yn Sioe Frenhinol Cymru yn dod i ben

Mae Sioe Frenhinol Cymru wych arall wedi dod i’w therfyn yn llawer rhy gyflym. Ar ôl mwy na 12 mis o gynllunio, mae’r pedwar diwrnod diwethaf wedi gwibio heibio.

Darllenwch fwy
26 Gorffennaf 2017Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru
Anrhydeddau i arweinwyr ffermio Cymru

Mae nifer o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi’u hanrhydeddu eto gan Gyngor Dyfarniadau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad i’r diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.

Darllenwch fwy
25 Gorffennaf 2017
Myfyrwyr Addawol yn derbyn Gwobrau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno gwobrau ac ysgoloriaethau i fyfyrwyr addawol a sêr ar eu cynnydd sy’n cydnabod ac yn talu teyrnged i’w brwdfrydedd a’u hymroddiad i amaethyddiaeth Cymru.

Darllenwch fwy

tudalen 2 o 15