Newyddion - Sioe Frenhinol Cymru

25 Ionawr 2019Ag awydd priodi yn Sioe Frenhinol Cymru eleni?
Ag awydd priodi yn Sioe Frenhinol Cymru eleni?

Nid yn unig y mae’n Ddydd Santes Dwynwen, ond eleni mae Sioe Frenhinol Cymru, sioe sy’n fawr ei bri, yn dathlu ei 100fed sioe… ac mae arnom eisiau rhannu’r cariad.

Darllenwch fwy
8 Hydref 2018Mae’n bryd bwrw’ch pleidlais! P’run ydy’ch hoff ddarlun o Sioe Frenhinol Cymru?
Mae’n bryd bwrw’ch pleidlais! P’run ydy’ch hoff ddarlun o Sioe Frenhinol Cymru?

Yn ôl yn yr haf fe wnaethom lansio Cystadleuaeth Gelfyddydau Sioe Frenhinol Cymru. Yn barod ar gyfer ein 100fed sioe yn 2019, gwahoddwyd artistiaid o bob cwr o Gymru i gymryd rhan a chreu darn o waith sy’n cyfleu ‘Y Sioe’ - amrywiaeth, cyffro, awyrgylch ac enaid yr achlysur.

Darllenwch fwy
27 Gorffennaf 2018Dathliadau cyffredinol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
Dathliadau cyffredinol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Ar ôl blwyddyn o gynllunio, mae Sioe Frenhinol Cymru 2018 yn tynnu at ei therfyn ar ôl pedwar diwrnod llawn dop, gwych o gystadlaethau.

Darllenwch fwy
24 Gorffennaf 2018Dau o Hoelion Wyth y Gymdeithas yn Derbyn Medalau Arian Sioe Frenhinol Cymru
Dau o Hoelion Wyth y Gymdeithas yn Derbyn Medalau Arian Sioe Frenhinol Cymru

Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth nodedig i’r gymdeithas, yn wirfoddol yn bennaf, ac mewn llawer achos am ymhell dros 30 mlynedd.

Darllenwch fwy
23 Gorffennaf 2018Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones yn cael ei gyhoeddi
Enillydd Gwobr Syr Bryner Jones yn cael ei gyhoeddi

Fel gwobr bwysicaf Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae Gwobr Goffa Syr Bryner Jones yn cael ei chwennych yn fawr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
23 Gorffennaf 2018Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018
Diwrnod Agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018

Fe wnaeth diwrnod agoriadol Sioe Frenhinol Cymru 2018 groesawu rhywfaint o dywydd mwy claear a thyrfaoedd enfawr i faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Gwobr Dr Emrys Evans
Gwobr Dr Emrys Evans

Gyda’r thema’n cwmpasu arloesedd a sgiliau cyfathrebu, enillydd Gwobr Dr Emrys Evans Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yw Mr Jim Ellis, Fferm Llwyndyrus, Y Ffôr, Pwllheli.

Darllenwch fwy
17 Gorffennaf 2018Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2018
Cystadlaethau Silwair Cladd a Byrnau Mawr 2018

Mae cystadlaethau silwair cladd a byrnau mawr Cymru gyfan 2018, sy’n cael eu rhedeg gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, eto wedi gweld silwair o’r safon uchaf yn cael ei gynhyrchu gan lawer o’r tyfwyr silwair gorau o bob cwr o Gymru.

Darllenwch fwy

tudalen 2 o 17