Newyddion - Sioe Frenhinol Cymru

20 Mehefin 2013
Bydd ceffylau Lusitano yn disgleirio yn Sioe Frenhinol Cymru

Bydd marchwriaeth glasurol a sgiliau a dull marchogaeth a arferir wrth ymladd teirw o gefn ceffyl ymhlith atyniadau cyffrous y prif gylch yn Sioe Frenhinol Cymru fis nesaf.

Bydd marchogion o Ysgol Crefft Farchogol Portiwgal ar gefn ceffylau Lusitano, un o fridiau ceffylau mwyaf prydferth ac amlddoniog y byd, yn perfformio ddwywaith y dydd dros bedwar diwrnod y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, o Orffennaf
22-25.

Oherwydd eu nodweddion prin mae ceffylau Lusitano yn boblogaidd i’w marchogaeth ar gyfer dressage ac maent yn ddelfrydol ar gyfer pob math o grefft farchogol.  Mae galw amdanynt hefyd ar gyfer neidio, cystadleuaeth y tair camp, gyrru a marchogaeth hamdden.

Darllenwch fwy
10 Mehefin 2013
Gwartheg Brown Swiss ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

Bydd gwartheg Brown Swiss, fel yr un yma sy’n gwisgo cloch buwch, yn ymddangos yn Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf.  Yn frîd godro, maen nhw’n hanu o ardaloedd Alpaidd eiraog y Swistir ac maen nhw’n nodedig am eu hiechyd, eu caledwch a’u cynnyrch llaeth uchel.  Dywedir eu bod yn cynrychioli un o’r poblogaethau gwartheg mwyaf yn y byd ac maen nhw i’w cael mewn llawer o wledydd.  Cawsant eu hallforio gyntaf i America yn y 1860au ac maen nhw wedi bod ym Mhrydain am tua 40 mlynedd.  Sefydlwyd cymdeithas y brîd yma yn 1973.

Darllenwch fwy
3 Mehefin 2013
Tomorrow-Today Exhibition

In 2013, the Society is establishing a new high profile exhibition of innovation in agriculture at the Royal Welsh Show.  The Tomorrow-Today Exhibition aims to promote and encourage innovation in UK agriculture and to facilitate the uptake of new technologies by transferring latest research to grass roots level.

Darllenwch fwy
30 Mai 2013
Y niferoedd sy’n cystadlu yn Sioe Frenhinol Cymru

Mae mwy na 7000 o geisiadau i gystadlu wedi’u derbyn ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni gyda 3287 o geffylau a merlod, 3029 o ddefaid a 886 o wartheg, yn cynnwys 709 o anifeiliaid bîff ac 177 o anifeiliaid godro.

Mae’r niferoedd yn yr adran laeth, yn cael eu harwain gan 81 o wartheg Holstein, wedi cael hwb eleni gan yr 17 o wartheg Brown Swiss sydd i gystadlu ac sy’n ymddangos yn Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf.

Darllenwch fwy
29 Mai 2013
Arddangosfa newydd o arloesi mewn amaethyddiaeth Sioe Frenhinol Cymru


Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn lansio arddangosfa o arloesi mewn amaethyddiaeth am y tro cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru 2013 (Gorffennaf 22-25).  Mae’r arddangosfa, sy’n cael ei datblygu mewn partneriaeth â Rhaglen Cyswllt Ffermio Llywodraeth Cymru, yn anelu at hyrwyddo ac annog arloesi yn amaethyddiaeth y DU a hwyluso derbyniad technolegau newydd drwy drosglwyddo’r ymchwil ddiweddaraf i lefel gwerin gwlad.

Darllenwch fwy
13 Mai 2013
Hanner can mlynedd yn Llanelwedd

Cynhaliwyd Sioe Frenhinol Cymru am y tro cyntaf yn Aberystwyth yn 1904. Ar 61 symud i 37 0 wahanol leoliadau ledled Cymru ymgartrefodd yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ym 1963. Mae eleni’n nodi hanner canmlwyddiant y sioe ar y safle parhaol ac mae’r llyfr a ddangosir yma yn olrhain ei datblygiad mewn gair a llun a gweddnewidiad maes y sioe yn ystod yr hanner canrif diwethaf yn un dr gorau o’i fath yn Ewrop.

Yn gofnod cofiadwy 0 rai o’r uchatbwyntiau diddorol yn hanes y sioe yn Llanelwedd, bydd y llyfr ar gael i’w brynu (pris £7.99) yn Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf. Peidiwch a cholli’r cyfle i gael copi.

Darllenwch fwy
2 Ebrill 2013
Y rhaglenni allan ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

Mae bron 1300 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig wedi’u rhestru yn y rhaglen dda byw ar gyfer sioe Frenhinol Cymru eleni ym mis Gorffennaf, yn cynnwys dros 300 ar gyfer gwartheg, 435 ar gyfer defaid, 80 ar gyfer moch a 58 ar gyfer geifr. Mae’r dosbarthiadau a’r gwobrau arbennig ar gyfer ceffylau a merlod yn dod yn 374. Mae’r rhaglen wedi mynd allan i 5000 o ddarpar arddangoswyr yn y Sioe bedwar diwrnod.

Mae pymtheg brîd pedigri a phum brîd godro’n rhestredig ar gyfer y sioe yn Llanelwedd, ynghyd â dosbarthiadau ar gyfer anifeiliaid bîff masnachol, a bydd 43 o fridiau o ddefaid, yr arddangosfa fwyaf o’i math yn unrhyw sioe amaethyddol yn y byd, yn sefyll mewn rhes i’w beirniadu.

Darllenwch fwy

tudalen 13 o 13