Newyddion - Sioe Frenhinol Cymru

11 Gorffennaf 2014Arloesi mewn amaeth dan sylw unwaith eto mewn arddangosfa yn y Sioe Frenhinol
Arloesi mewn amaeth dan sylw unwaith eto mewn arddangosfa yn y Sioe Frenhinol

Bydd cyfres o gynlluniau arloesol technegol sydd â’r potensial i wneud ffermio Cymru yn fwy effeithlon a chynhyrchiol yn dod at ei gilydd dan yr unto yn y Sioe Frenhinol eleni.

Darllenwch fwy
11 Gorffennaf 2014Sioe Frenhinol Cymru YN FYW
Sioe Frenhinol Cymru YN FYW

Peidiwch â chynhyrfu… i’r rheini ohonoch sy’n ddigon anffodus o beidio â gallu ymweld â’r hyn y cyfeirir ati fel sioe amaethyddol fwyaf a mwyaf clodfawr Ewrop, mae modd bellach ichi ddilyn y gweithgaredd o faes y sioe yn fyw, wrth iddo ddigwydd.

Darllenwch fwy
10 Gorffennaf 2014Cystadleuaeth Ffotograffig Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014
Cystadleuaeth Ffotograffig Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014

A ydych chi’n ffansïo ennill blwyddyn o aelodaeth am ddim ac un o’ch lluniau ar du blaen ein blwyddlyfr yn 2015?

Darllenwch fwy
18 Mehefin 2014Llwyddiant sioe i Sally
Llwyddiant sioe i Sally

Ymhen llai na dau fis bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn orlawn o ymwelwyr cynhyrfus yn mwynhau Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
12 Mehefin 2014Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall
Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, yn nesu’n gyflym.  Bydd y sioe pedwar diwrnod yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd a hyd yn hyn mae pob arwydd yn awgrymu y bydd hi’n dipyn o achlysur.

Darllenwch fwy
9 Mehefin 2014Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain yn nesáu’n gyflym gyda Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn para am bedwar diwrnod, yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Yn atyniad enfawr i filoedd o ymwelwyr o bob cwr o Gymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a gweddill y byd, mae’r sioe haf ysblennydd yn denu bron chwarter miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
30 Ebrill 2014Yfory-Heddiw 2014
Yfory-Heddiw 2014

Mae’ r sialens ymlaen i ddarganfod arloesedd newydd mewn amaethyddiaeth i’w arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Darllenwch fwy
17 Ebrill 2014Ceisiadau da byw ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni yn llifo i mewn
Ceisiadau da byw ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni yn llifo i mewn

Bu’r ceisiadau ar gyfer y dosbarthiadau da byw yn dod i mewn yn aml ac yn fynych ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni, sy’n cael ei chynnal yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, o Orffennaf 21 – 24 2014.

Darllenwch fwy

tudalen 12 o 15