Newyddion - Sioe Frenhinol Cymru

18 Mehefin 2014Llwyddiant sioe i Sally
Llwyddiant sioe i Sally

Ymhen llai na dau fis bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn orlawn o ymwelwyr cynhyrfus yn mwynhau Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
12 Mehefin 2014Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall
Popeth yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru fawr arall

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, yn nesu’n gyflym.  Bydd y sioe pedwar diwrnod yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd a hyd yn hyn mae pob arwydd yn awgrymu y bydd hi’n dipyn o achlysur.

Darllenwch fwy
9 Mehefin 2014Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
Parcio am ddim yn parhau i dros 46,500 o geir yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Mae’r prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain yn nesáu’n gyflym gyda Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn para am bedwar diwrnod, yn cael ei chynnal ar 21- 24 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Yn atyniad enfawr i filoedd o ymwelwyr o bob cwr o Gymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop a gweddill y byd, mae’r sioe haf ysblennydd yn denu bron chwarter miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
30 Ebrill 2014Yfory-Heddiw 2014
Yfory-Heddiw 2014

Mae’ r sialens ymlaen i ddarganfod arloesedd newydd mewn amaethyddiaeth i’w arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Darllenwch fwy
17 Ebrill 2014Ceisiadau da byw ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni yn llifo i mewn
Ceisiadau da byw ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni yn llifo i mewn

Bu’r ceisiadau ar gyfer y dosbarthiadau da byw yn dod i mewn yn aml ac yn fynych ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni, sy’n cael ei chynnal yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, o Orffennaf 21 – 24 2014.

Darllenwch fwy
30 Gorffennaf 2013
Sioe Frenhinol Cymru yr un orau eto

Dathlodd Sioe Frenhinol Cymru 50 mlynedd ar ei safle parhaol yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ble’r ymgartrefodd yn 1963, trwy dorri sawl record.

Denodd y sioe y nifer mynychwyr uchaf erioed, 241,781 ac ymaelododd mwy o gefnogwyr newydd o bob rhan o Gymru a gweddill y Deyrnas Unedig yn ystod yr wythnos i greu’r aelodaeth uchaf erioed, 19,700.

Bu i’r sioe ddenu bron 1000 o ymwelwyr tramor o 40 o wledydd hefyd.

Darllenwch fwy
29 Gorffennaf 2013
Diddordeb byd-eang yn Sioe Frenhinol Cymru

Cofrestrodd mwy na 960 o ymwelwyr o 40 o wledydd yn y Pafiliwn Rhyngwladol yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos yma, gan adlewyrchu ei phoblogrwydd fel atyniad byd-eang.

Mae diddordeb tramor yn y sioe wedi bod yn datblygu’n gyflym yn ystod y degawd diwethaf ac mae’r diddordeb cynyddol gan gyhoeddiadau tramor yn ymdrin â’r sioe wedi creu cyhoeddusrwydd gwerthfawr i amaethyddiaeth Cymru, ac i Gymru fel cenedl hefyd, yn Ewrop ac ymhellach i ffwrdd.

Darllenwch fwy
23 Gorffennaf 2013
Cychwynnodd Sioe Frenhinol Cymru yn dda ddoe

Cychwynnodd Sioe Frenhinol Cymru yn dda ddoe wrth i’r tyrfaoedd lifo i faes y sioe yn Llanelwedd a chyrhaeddodd nifer y mynychwyr 51,976 erbyn canol y prynhawn.

Enghreifftiau o dda byw gorau Prydain oedd uchafbwyntiau’r Sioe ond mae llawer o ddiddordebau eraill i ddiddanu’r ymwelwyr a rhaglen lawn o weithgareddau sy’n dechrau heddiw (dydd Mawrth) am 8.00 y bore ac yn para tan 7.50 yr hwyr. 

Darllenwch fwy

tudalen 11 o 14