Newyddion - Gŵyl

8 Ebrill 2013
Help i dyddynwyr yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru

Gŵyl Wanwyn ddeuddydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yw’r lle i ymweld ag ef os ydych yn meddwl am ddod yn dyddynnwr gan ei bod yn ffynhonnell gwybodaeth ac arweiniad cyfoethog i’r rheini sydd â diddordeb yn y difyrrwch boddhaus hwn.

Mae da byw dof ar raddfa gymharol fach yn haws i’w cadw nag y mae llawer o bobl yn ei ddychmygu ond mae yna beryglon a gall yr Ŵyl Wanwyn rybuddio’r rhai a hoffai fod yn dyddynnwr ynghylch y rheolau a’r gwaharddiadau a beth i’w ddisgwyl wrth gychwyn ar fenter o’r fath.

Darllenwch fwy
27 Mawrth 2013
Cewch weld cynlluniau gardd yn yr Wyl Wanwyn

One of the best alternatives to hiring a professional garden designer is to take a trip to the Royal Welsh Spring Festival to view the exhibits in the Gardeners Corner in the Festival’s Floral Hall. There visitors can see a selection of attractive garden layouts to inspire those who plan to spend some time in the summer months improving and enhancing their gardens at home.

Darllenwch fwy
18 Mawrth 2013
Prif gŵn sioe Gŵyl Gwanwyn

More than 1000 dogs and their owners will converge on the Royal Welsh showground at Llanelwedd, Builth Wells, in May to compete for the prizes at the only premier open dog show held in Wales.

The ‘Premier Open Show’ status has been granted to the Royal Welsh Agricultural Society’s canine section by the Kennel Club for the fifth successive year, once again making it a qualifier for Crufts, the world’s largest dog show.

Darllenwch fwy
7 Mawrth 2013
Rhaglenni allan ar gyfer Gwyl Wanwyn Frenhinol Cymru

A record 340 classes and special awards have been scheduled for this year’s Royal Welsh Spring Festival which takes place on the showground at Llanelwedd, Builth Wells, on May 18 – 19.

The livestock schedule for the event has gone out to thousands of smallholders and potential exhibitors and lists 143 classes and special awards for sheep, 63 for pigs, 78 for goats including Angora, Pygmy and Dairy breeds, and 10 for cattle.

Darllenwch fwy
7 Mawrth 2013
Her sgrialu-yrru yng Ngwyl Wanwyn CAFC

The scurry driving classes at the Festival will be run under the rules of the Scurry Driving Association. Owners and drivers must be members of the Association and the ponies registered. The carriages also have to comply with standard measurements and axle widths.

Darllenwch fwy
14 Chwefror 2013
Neidwyr ceffylau ar gyfer Gwyl Wanwyn Frenhinol Cymru

The Royal Welsh Agricultural Society’s Spring Festival, which attracted a record attendance in 2012 of more than 26,000 visitors, will take place this year on the weekend of May 18 and 19 on the showground at Llanelwedd, Builth Wells.

Darllenwch fwy

tudalen 7 o 7