Newyddion - Ffair Aeaf

7 Hydref 2014Toreth o Adar yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Toreth o Adar yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bydd ymwelwyr yn cael eu tretio i arddangosfa ysblennydd o rai o’r enghreifftiau gorau o ddofednod o bob cwr o’r Deyrnas Unedig yn Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf.

Darllenwch fwy
2 Hydref 2014Yn galw pob cystadleuydd creadigol…
Yn galw pob cystadleuydd creadigol…

Pa un a ydych yn athrylith coginio, yn un â dawn dewin i dyfu pethau, yn llaw fedrus gydag edau a nodwydd, yn dynnwr lluniau talentog neu’n drefnydd blodau rhyfeddol, mae yna gystadleuaeth gyda’ch enw chi arni ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
29 Medi 2014Atodlenni ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’u hanfon
Atodlenni ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’u hanfon

Mae atodlenni da byw ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’u hanfon at dros 5,500 o arddangoswyr posibl.

Darllenwch fwy
10 Rhagfyr 2013
Y Ffair Aeaf yn torri sawl record

Roedd y nifer mynychwyr mwyaf erioed, 29,374 a phris uchaf o £7,100 am heffer bîff ifanc yn rhan yn unig o lwyddiant ysgubol 24ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhelir yn flynyddol yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Wedi’i disgrifio gan gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, John Davies, fel “achlysur campus a llwyddiant aruthrol,” roedd nifer mynychwyr y Ffair Aeaf yn uwch o 2500 na 2012 a chroesawyd 1300 yn fwy o ymwelwyr i faes y sioe nag erioed o’r blaen ar gyfer y Ffair.

Darllenwch fwy
18 Tachwedd 2013
Gwnewch eich siopa at y Nadolig yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae siopa Nadolig yn un o’r atyniadau mawr i ymwelwyr yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru a gydag arwyddion o adferiad economaidd sy’n cyflymu ’does dim angen iddi fod yn Nadolig o gynildeb i helwyr bargeinion sy’n chwilio am anrhegion i gyfeillion a theulu yn y digwyddiad deuddydd yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Mae’r Ffair yn digwydd ar Ragfyr 2 a 3 gan adael dim ond 21 diwrnod siopa tan y Nadolig ac eleni mae nifer y stondinau awyr agored yn cael eu cynyddu o 40 y cant.  Bydd rhodfa newydd yn cael ei hagor - rhwng Pafiliwn S4C a’r danffordd - gan greu llwybr cylchol o amgylch maes y sioe.

Bydd bron 400 o stondinau masnach yn y Ffair a bydd amrywiaeth y stondinau, yn cynnwys crefftau, dillad, bwyd, llyfrau, hen bethau, gemwaith ac anrhegion tymhorol o bob math, yn cynnig dewis eang ac atyniadol i siopwyr heb strach y stryd fawr a gyda pharcio am ddim ar stepen y drws.

Darllenwch fwy
12 Tachwedd 2013
Niferoedd y da byw yn cystadlu yn y Ffair Aeaf

Mae brwdfrydedd cynhyrchwyr da byw o bob cwr o’r wlad a’u dyhead i hawlio gwobr chwenychedig yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru wedi’i adlewyrchu unwaith eto yng nghryfder y niferoedd sy’n cystadlu yn y Ffair y mis nesaf.  

Hon fydd y 24ain Ffair Aeaf, sy’n cael ei chyfrif fel y brif sioe stoc ddethol yn y Deyrnas Unedig, a bydd bron 1250 o wartheg, defaid, moch a cheffylau, yn ogystal â 153 o gynigion yn y cystadlaethau carcas ŵyn, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Ragfyr 2 a 3.

Darllenwch fwy
24 Hydref 2013
Mae Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf yn ddigwyddiad poblogaidd

Ni fydd y rhybudd diweddar gan Gyngor Dofednod Prydain – llais y diwydiant dofednod – na fydd y wlad yn gallu cynhyrchu digon o gywion a fagwyd yn y Deyrnas Unedig i ddiwallu’r galw gan y bwytawyr cyn bo hir oni bai bod y broses gynllunio ar gyfer ffermydd dofednod newydd yn cael ei chyflymu, yn pryderu fawr ddim ar yr arddangoswyr yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
22 Hydref 2013
Cynnyrch, gwaith llaw, coginio a gosod blodau yn y Ffair Aeaf

Dyfeisgarwch, dawn a chyffyrddiad deheuig yw rhai yn unig o’r sgiliau sydd eu hangen ar y cystadleuwyr yn nosbarthiadau gwaith llaw Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, heb sôn am y gallu i greu sawrusion a melysfwydydd i dynnu dŵr o’r dannedd i’w gosod gerbron y beirniaid yn yr adran coginio yn y Ffair, sy’n rhedeg am ddau ddiwrnod yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, ar Ragfyr 2 a 3.

Darllenwch fwy

tudalen 7 o 8