Newyddion - Ffair Aeaf

25 Medi 2015Royal Welsh Winter Fair schedules are on their way
Royal Welsh Winter Fair schedules are on their way

The highly anticipated Royal Welsh Winter Fair Schedules have been packed and posted, and are currently on their way to thousands of potential exhibitors.

Darllenwch fwy
2 Medi 2015E-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar gael yn awr
E-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar gael yn awr

Wedi i e-docynnau gael eu lansio ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yr haf yma, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi eich bod yn awr yn gallu prynu e-docynnau rhatach eu pris i’r Ffair Aeaf.

Darllenwch fwy
27 Awst 2015Dros £25,000 o arian gwobrwyo ar gael yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni
Dros £25,000 o arian gwobrwyo ar gael yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni

Yn cael ei chyfrif yn uchel fel un o’r digwyddiadau anifeiliaid tew gorau yn Ewrop, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn awyddus unwaith eto i ddenu’r arddangosion da byw gorau o bob cwr o’r wlad, i gyd yn cystadlu am eu cyfran o dros £25,000 o’r cyfanswm arian gwobrwyo sydd ar gael yn ystod y digwyddiad deuddydd.

Darllenwch fwy
3 Rhagfyr 201425ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn llwyddiant ysgubol!
25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn llwyddiant ysgubol!

Fe wnaeth dathliadau’r jiwbilî arian, y stoc wobrwyol, yr oriau agor estynedig, y dyrfa fwyaf erioed o dros 33,000, ac ymweliad Brenhinol i gyd gyfrannu at lwyddiant nodedig 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
26 Tachwedd 2014’Dyw’r Ffair Aeaf ond ychydig ddyddiau i ffwrdd
’Dyw’r Ffair Aeaf ond ychydig ddyddiau i ffwrdd

Gyda llai nag wythnos i fynd nes bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw o safon, mae’r paratoadau ar gyfer 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod at ei gilydd yn berffaith.

Darllenwch fwy
25 Tachwedd 2014Oriel anfarwolion y Ffair Aeaf
Oriel anfarwolion y Ffair Aeaf

Gydag enw fel un o’r sioeau stoc ddethol orau yn Ewrop, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bob amser yn falch o ddenu’r cynhyrchwyr, yr arddangoswyr, y prynwyr ac wrth gwrs y stoc orau oll i faes y sioe bob blwyddyn.

Darllenwch fwy
24 Tachwedd 2014Y lle perffaith i wneud eich siopa Nadolig
Y lle perffaith i wneud eich siopa Nadolig

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru’n dathlu’i 25ain pen-blwydd ar 1 & 2 Rhagfyr ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt.

Darllenwch fwy
15 Hydref 2014Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol i ymweld â 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol i ymweld â 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Rydym wrth ein bodd fod Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â’r dathliadau jiwbilî arian ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy

tudalen 6 o 8