Newyddion - Ffair Aeaf

18 Tachwedd 2015Enillwyr Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Enillwyr Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Unwaith eto mae Bwrsari Cynhadledd Ffermio Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd.

Darllenwch fwy
18 Tachwedd 2015Nawdd i Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Nawdd i Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield, sefydliad sy’n gwobrwyo unigolion â chyfleoedd sy’n gallu newid eu bywydau, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr sector amaethyddol ac arloeswyr y dyfodol.

Darllenwch fwy
9 Tachwedd 2015Siopa Nadolig yn y Ffair Aeaf
Siopa Nadolig yn y Ffair Aeaf

Pa un a ydych yn chwilio am anrheg unigryw i rywun arbennig, rhywfaint o ddanteithion blasus at y Nadolig neu rywbeth i lenwi hosan ar gyfer y plant neu ddim ond trît i chi eich hun, Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yw’r lle i wneud eich siopa Nadolig.

Darllenwch fwy
6 Tachwedd 2015Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn goleuo awyr y nos
Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn goleuo awyr y nos

Gyda’r Ffair Aeaf bron ar ein gwarthaf, mae plant ysgol lleol a’u teuluoedd wedi mwynhau noson ragolwg o’r arddangosfa Tywyniad Nos y mae disgwyl eiddgar amdani ac a fydd yn rhan o’r adloniant ar nos Lun y ffair.

Yn cael ei chynnal ar ddydd Llun 30 Tachwedd a dydd Mawrth 1 Rhagfyr, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhelir bob blwyddyn, yn dechrau’r Nadolig mewn steil ac mae’n atyniad mawr i selogion byd amaeth ac i’r siopwr Nadolig chwaethus fel ei gilydd.

Darllenwch fwy
6 Tachwedd 2015Ffair Aeaf Berthnasol ac Arloesol
Ffair Aeaf Berthnasol ac Arloesol

Mae aros yn berthnasol a pharhau i arloesi yn her allweddol wrth i’r trefnwyr geisio diogelu Ffair Aeaf Frenhinol Cymru at y dyfodol, er ei llwyddiant rhyngwladol. Mae’r achlysur a ddechreuodd yn gymharol fach yn 1990 yn cael ei glodfori gan lawer bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop, ond gyda’r diwydiant da byw mewn argyfwng ’does neb yn hunanfodlon.

Darllenwch fwy
29 Hydref 2015Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Gydag ychydig dros fis i fynd hyd nes y bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw gwych, mae’r paratoadau blynyddol at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod at ei gilydd yn berffaith.

Darllenwch fwy
15 Hydref 2015Yn galw'r cigyddion gorau yng Nghymru ar gyfer dwy gystadleuaeth yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Yn galw'r cigyddion gorau yng Nghymru ar gyfer dwy gystadleuaeth yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae'r cigyddion gorau yng Nghymru'n cael eu hannog i roi cynnig ar ddwy gystadleuaeth yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanelwedd fis nesaf.

Darllenwch fwy
25 Medi 2015Royal Welsh Winter Fair schedules are on their way
Royal Welsh Winter Fair schedules are on their way

The highly anticipated Royal Welsh Winter Fair Schedules have been packed and posted, and are currently on their way to thousands of potential exhibitors.

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 7