Newyddion - Ffair Aeaf

3 Rhagfyr 2015Y glaw heb atal pethau yn y Ffair Aeaf
Y glaw heb atal pethau yn y Ffair Aeaf

Roedd y tywydd yn ofnadwy a chafodd y meysydd parcio eu handwyo, ond fe wnaeth ysbryd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddal i ddisgleirio wrth i filoedd o ymwelwyr pybyr a ffyddlon herio’r gwynt a’r glaw a phrofi i bawb y fath ddigwyddiad gwych, na ddylai neb ei golli, y mae’r Ffair Aeaf flynyddol wedi dod dros y 26 mlynedd ddiwethaf.

Darllenwch fwy
26 Tachwedd 2015Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dal i oleuo awyr y nos, gyda thân gwyllt!
Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dal i oleuo awyr y nos, gyda thân gwyllt!

Gyda llai nag wythnos i fynd nes y bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, da byw, a stondinau masnach, mae’r holl baratoadau munud olaf ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cael eu rhoi yn eu lle.

Darllenwch fwy
18 Tachwedd 2015
Ffermwr mynydd o Bowys i dderbyn Gwobr Goffa John Gittins

Mae un o’r gwobrau mwyaf ei bri yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig at ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr R Alwyn Rees o Fachynlleth, Powys.

Darllenwch fwy
18 Tachwedd 2015Enillwyr Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Enillwyr Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Unwaith eto mae Bwrsari Cynhadledd Ffermio Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd.

Darllenwch fwy
18 Tachwedd 2015Nawdd i Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Nawdd i Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield, sefydliad sy’n gwobrwyo unigolion â chyfleoedd sy’n gallu newid eu bywydau, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr sector amaethyddol ac arloeswyr y dyfodol.

Darllenwch fwy
9 Tachwedd 2015Siopa Nadolig yn y Ffair Aeaf
Siopa Nadolig yn y Ffair Aeaf

Pa un a ydych yn chwilio am anrheg unigryw i rywun arbennig, rhywfaint o ddanteithion blasus at y Nadolig neu rywbeth i lenwi hosan ar gyfer y plant neu ddim ond trît i chi eich hun, Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yw’r lle i wneud eich siopa Nadolig.

Darllenwch fwy
6 Tachwedd 2015Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn goleuo awyr y nos
Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn goleuo awyr y nos

Gyda’r Ffair Aeaf bron ar ein gwarthaf, mae plant ysgol lleol a’u teuluoedd wedi mwynhau noson ragolwg o’r arddangosfa Tywyniad Nos y mae disgwyl eiddgar amdani ac a fydd yn rhan o’r adloniant ar nos Lun y ffair.

Yn cael ei chynnal ar ddydd Llun 30 Tachwedd a dydd Mawrth 1 Rhagfyr, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhelir bob blwyddyn, yn dechrau’r Nadolig mewn steil ac mae’n atyniad mawr i selogion byd amaeth ac i’r siopwr Nadolig chwaethus fel ei gilydd.

Darllenwch fwy
6 Tachwedd 2015Ffair Aeaf Berthnasol ac Arloesol
Ffair Aeaf Berthnasol ac Arloesol

Mae aros yn berthnasol a pharhau i arloesi yn her allweddol wrth i’r trefnwyr geisio diogelu Ffair Aeaf Frenhinol Cymru at y dyfodol, er ei llwyddiant rhyngwladol. Mae’r achlysur a ddechreuodd yn gymharol fach yn 1990 yn cael ei glodfori gan lawer bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop, ond gyda’r diwydiant da byw mewn argyfwng ’does neb yn hunanfodlon.

Darllenwch fwy

tudalen 4 o 7