Newyddion - Ffair Aeaf

4 Tachwedd 2016Royal Welsh Winter Fair to be opened by one of Wales’s most respected farmers
Royal Welsh Winter Fair to be opened by one of Wales’s most respected farmers

With just over three weeks to go until the showground in Llanelwedd is full of visitors, exhibitors and superb livestock, preparations for the annual Royal Welsh Winter Fair are coming together well.

Darllenwch fwy
17 Hydref 2016Mae cyfri’r dyddiau tan Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2016 wedi dechrau
Mae cyfri’r dyddiau tan Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2016 wedi dechrau

Mae cyfri’r dyddiau wedi dechrau, a gyda dim ond chwe wythnos i fynd tan fydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar ei hanterth, mae aelodau’r pwyllgor trefnu a chynrychiolwyr tri phrif noddwr y Ffair wedi dod at ei gilydd i nodi’r achlysur.

Darllenwch fwy
4 Hydref 2016Butchers aim to be top of the chops at Royal Welsh Winter Fair
Butchers aim to be top of the chops at Royal Welsh Winter Fair

Two competitions to find butchers who are top of the chops in Wales are set to take centre stage at this year’s Royal Welsh Winter Fair in Builth Wells in November.

Darllenwch fwy
29 Medi 2016McCartneys yn aros fel arwerthwyr swyddogol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
McCartneys yn aros fel arwerthwyr swyddogol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Gyda’r paratoadau at 27ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar eu hanterth, a’r cynigion da byw yn dechrau llifo i mewn i’r swyddfa, mae’r gymdeithas wrth ei bodd o gyhoeddi mai McCartneys fydd arwerthwyr swyddogol y Ffair unwaith eto.

Darllenwch fwy
14 Medi 2016Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein
Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein

Efallai ein bod i gyd yn mwynhau haf bach Mihangel hyfryd, ond mae llawer iawn o sylw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar y Ffair Aeaf, a fydd yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar ddydd Llun 28 a dydd Mawrth 29 Tachwedd 2016.

Darllenwch fwy
3 Rhagfyr 2015Y glaw heb atal pethau yn y Ffair Aeaf
Y glaw heb atal pethau yn y Ffair Aeaf

Roedd y tywydd yn ofnadwy a chafodd y meysydd parcio eu handwyo, ond fe wnaeth ysbryd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ddal i ddisgleirio wrth i filoedd o ymwelwyr pybyr a ffyddlon herio’r gwynt a’r glaw a phrofi i bawb y fath ddigwyddiad gwych, na ddylai neb ei golli, y mae’r Ffair Aeaf flynyddol wedi dod dros y 26 mlynedd ddiwethaf.

Darllenwch fwy
26 Tachwedd 2015Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dal i oleuo awyr y nos, gyda thân gwyllt!
Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dal i oleuo awyr y nos, gyda thân gwyllt!

Gyda llai nag wythnos i fynd nes y bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, da byw, a stondinau masnach, mae’r holl baratoadau munud olaf ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cael eu rhoi yn eu lle.

Darllenwch fwy
18 Tachwedd 2015
Ffermwr mynydd o Bowys i dderbyn Gwobr Goffa John Gittins

Mae un o’r gwobrau mwyaf ei bri yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig at ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr R Alwyn Rees o Fachynlleth, Powys.

Darllenwch fwy

tudalen 3 o 7