Newyddion - Ffair Aeaf

28 Tachwedd 2018Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Uchel ei Phroffil
Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Uchel ei Phroffil

Mae ymweliadau gan Iarlles Wessex a’r Prif Weinidog yn dangos proffil a gwerth Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
20 Tachwedd 2018Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd llwyddiannus.
Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd llwyddiannus.

Mae beirniaid o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi dyfarnu i Aled Daniel Jones o Glwyd a Carys Jones o Sir Fynwy ill dau y cyfle i fynychu Cynhadledd Ffermio Rhydychen fis Ionawr nesaf.

Darllenwch fwy
20 Tachwedd 2018
Ffermwr mawr ei barch o Ddinbych yn ennill Gwobr Goffa John Gittins am ei gyfraniad oes at ddiwydiant defaid Cymru.

Mae un o’r gwobrau uchaf ei bri yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig at ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr Clwyd Hughes o Ddinbych.

Darllenwch fwy
19 Tachwedd 2018Cystadleuaeth Crwyn Masnachol Newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Cystadleuaeth Crwyn Masnachol Newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Yn newydd, ar gyfer Ffair Aeaf eleni, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymuno ag entrepreneur llawn addewid o Gymru, Hayley Hanson, i lansio cystadleuaeth newydd a chyffrous ar gyfer y croen gwartheg mwyaf masnachol hyfyw yn y ffair.

Darllenwch fwy
8 Tachwedd 2018
Ffermwr adnabyddus o Sir Drefaldwyn i agor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni

Gydag ychydig dros fis i fynd tan fydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw ysblennydd, mae’r paratoadau at y Fair Aeaf flynyddol yn dod at ei gilydd yn dda.

Darllenwch fwy
25 Hydref 2018Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex i ymweld â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru
Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex i ymweld â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Rydym wrth ein bodd fod Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â ni yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni.

Darllenwch fwy
9 Hydref 2018Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn anelu at arddangos goreuon cig oen Cymreig
Gwobrau Prawf Blas newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn anelu at arddangos goreuon cig oen Cymreig

Yn newydd ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2018, mae’r gymdeithas wedi ymuno â Hyfforddiant Cambrian, Cymdeithas Goginio Cymru a Thîm Coginio Cymru, i gyflwyno Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Darllenwch fwy
4 Hydref 2018
Partneriaeth newydd yn cynnig cyfleoedd masnachu i fusnesau ‘cychwynnol’

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni, sy’n digwydd ar 26 a 27 Tachwedd 2018 ar faes y sioe yn Llanelwedd, yn croesawu ‘Marchnad Ffermwyr Gychwynnol’ unigryw ar gyfer 12 o fusnesau bwyd sydd newydd eu sefydlu.

Darllenwch fwy

tudalen 1 o 8