Newyddion - Cyfleusterau a Digwyddiadau Eraill

23 Chwefror 2018Cyhoeddi 100 diwrnod tan Eisteddfod yr Urdd
Cyhoeddi 100 diwrnod tan Eisteddfod yr Urdd

Cystadlu yn y Cytiau Moch? Llwybrau tarmac ar hyd y Maes? Golygfeydd godidog o gefn gwlad Cymru? Ydi, mae Eisteddfod yr Urdd ar Faes y Sioe, Llanelwedd ar y gorwel!

Darllenwch fwy
7 Chwefror 2017Rhodd am ddim #CaruSioeFrenhinolCymru Dydd Sant Ffolant
Rhodd am ddim #CaruSioeFrenhinolCymru Dydd Sant Ffolant

Gyda Dydd Sant Ffolant yn agos iawn, roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhywfaint o gariad.

A ydych chi'n un o'r nifer o gyplau hapus sydd wedi cyfarfod yn un o digwyddiadau'r Sioe Fawr? Byddem wrth ein bodd yn cael gwybod mwy am eich stori ac fe allech ennill par o docynnau i dreilio diwrnod rhamantus gyda'ch gilydd yn Sioe Frenhinol Cymru 2017.

Darllenwch fwy
24 Ionawr 2017Taith Prydain yn hwb i’r economi lleol
Taith Prydain yn hwb i’r economi lleol

Fe wnaeth ras seiclo ryngwladol a orffennodd ym Mhowys am y tro cyntaf y llynedd, arwain at hwb o dros £500,000 i’r economi, yn ôl adroddiad swyddogol.

Darllenwch fwy
24 Ionawr 2017Cneifwyr o Gymru ar eu ffordd i Seland Newydd ar gyfer Pencampwriaethau’r Byd
Cneifwyr o Gymru ar eu ffordd i Seland Newydd ar gyfer Pencampwriaethau’r Byd

Mae cneifwyr gorau Cymru wedi ymlwybro i Seland Newydd cyn Pencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân y Byd y mis nesaf.

Darllenwch fwy
24 Awst 2016Beicwyr Buddugol Y Gemau Olympaidd i seiclo yn Nhaith Prydain
Beicwyr Buddugol Y Gemau Olympaidd i seiclo yn Nhaith Prydain

Bydd tri seiclwr o Brydain a enillodd medalau yn y Gemau Olympaidd yn ymweld â Phowys y mis nesaf wrth i’r sir baratoi ar gyfer ras feicio fwyaf Prydain.

Darllenwch fwy
17 Awst 2016Cyfle i ennill pâr o docynnau VIP ar gyfer llinell derfyn cymal Taith Prydain
Cyfle i ennill pâr o docynnau VIP ar gyfer llinell derfyn cymal Taith Prydain

Gallai trigolion a chefnogwyr seiclo ym Mhowys fod o fewn trwch blewyn i feicwyr Taith Prydain wrth iddynt rasio am y llinell derfyn trwy roi cynnig ar gystadleuaeth benigamp.

Darllenwch fwy
11 Awst 2016Powys gets ready to host its first Tour of Britain stage finish
Powys gets ready to host its first Tour of Britain stage finish

The Tour of Britain, the UK’s biggest cycle race, will see cycling’s elite return to the county in less than four weeks when the race finishes at the Royal Welsh Showground on Wednesday 7 September.

Darllenwch fwy
8 Awst 2016Cyfle i gymryd rhan mewn taith feiciau sportive
Cyfle i gymryd rhan mewn taith feiciau sportive

Mae cyfle i feicwyr brwdfrydig ar hyd a lled Powys gymryd rhan mewn achlysur sportive y mis nesaf ar y diwrnod y bydd ras feicio proffesiynol mwyaf Prydain yn dychwelyd i’r sir.

Darllenwch fwy

tudalen 1 o 4